ธุรกิจ

บทความความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการต่อยอดหรือไอเดียการทำธุรกิจ

มี Flow การทำงานผลิตที่ดี ช่วยให้ธุรกิจคุณเดินหน้าต่อได้มากกว่าที่คิด

ในโลกธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดในปัจจุบัน การมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ การมี Flow การทำงานผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และมีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flow การทำงานผลิตที่ดีมีลักษณะอย่างไร

Flow การทำงานผลิตที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

มีการวางแผนการผลิตที่ดี

การวางแผนการผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยการวางแผนการผลิตที่ดีจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า กำลังการผลิตของธุรกิจ และต้นทุนการผลิต

มีการจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ โดยการจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการของวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ระยะเวลาในการจัดส่ง และต้นทุนการจัดเก็บ

มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด

การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือบริการสำเร็จรูป

มีการจัดการกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ โดยการจัดการกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะและความสามารถของพนักงาน การจัดสรรงาน และการฝึกอบรมพนักงาน

มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และงบประมาณ

ประโยชน์ของการมี Flow การทำงานผลิตที่ดี

การมี Flow การทำงานผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

การมี Flow การทำงานผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ลดต้นทุนการผลิต

การมี Flow การทำงานผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยการลดต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนการควบคุมคุณภาพ และการลดต้นทุนการจัดการกำลังคน

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

การมี Flow การทำงานผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ โดยการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงและมีต้นทุนต่ำ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มยอดขายได้

เพิ่มผลกำไร

การมี Flow การทำงานผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มผลกำไรได้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Flow การทำงานงานผลิตของ AccCloud

ด้านการคลังและจัดส่งมี Flow การทำงานงานผลิตดังนี้

1. Sale Leads

 • CRM
 • Lead Tracking

2. Sale Order

 • Convert to Job Order

3. Job Order

 • BOM
 • Routing

4. ใบขอเบิกเพื่อผลิต

 • Job BOM

5. ใบจัดเตรียมวัตถุดิบ

 • สรุปรายการในใบขอเบิก

6. ใบเบิกวัตถุดิบ

 • Job BOM
 • ใบขอเบิกเพื่อผลิต

7. Production Tracking

 • Routing
 • Job Order

8. ใบขอส่งผลผลิต

 • Job BOM
 • ใบเบิกเพื่อผลิต

9. ใบรับสินค้าจากการผลิต

 • Job BOM
 • ใบเบิกเพื่อผลิต

การมี Flow การทำงานผลิตที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบัน โดยการมี Flow การทำงานผลิตที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และมีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Google Trends คืออะไร และมีประโยชน์ต่อธุรกิจเราอย่างไร

โลกเราในปัจจุบันหมุนไปเร็วมาก และเราก็อยากตามทันเทรนด์โลกปัจจุบันบ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องตามยังไงให้ทัน วันนี้เรามีเครื่องมือ Google ที่จะมาช่วยให้คุณตามทันทุกเทรนด์ทั้งในและต่างประเทศแล้ว และเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายมากๆ นั่นก็คือ Google Trends แล้วมันคืออะไร ทำอะไรได้บ้างสำหรับการทำการตลาด

Google Trends คืออะไร?

Google Trends คือ เครื่องที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาคำต่างๆ ผ่าน Google Search Engine กล่าวคือทุกครั้งที่เราทำการดำค้นอะไรก็ตาม Googleจะจดจำที่เราพิมพ์เข้าไป และ จะประมวลผลเอามาแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละ keyword มีการค้นหามากน้อยแค่ไหน โดยข้อมูลจะแสดงเป็นเส้นกราฟเส้นดังรูป

 

ตัวย่างการใช้งาน Google Trends
การเปรียบเทียบระหว่าง Samsung + iPhone + OPPO + XIAOMI

จากรายงานการเปรียบเทียบของ Google Trends ทั้ง 4 keyword จะสังเกตได้ว่า คำค้นหาว่า iPhone มีการค้นหาในปริมาณที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับใน keyword อื่นๆ นอกจากแผนภูมิแท่งและกราฟเชิงเส้นแล้วยังมีรายงานข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมของแต่ละ keyword ไว้ใช้สำหรับการประเมินวัดผลได้

รูปภาพ : อัตราการค้นหาของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย

รูปภาพ : อัตราการค้นหา Samsung ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยและคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ : อัตราการค้นหา iPhone ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยและคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ : อัตราการค้นหา OPPO ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยและคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ : อัตราการค้นหา XIAOMI ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยและคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นหากเราต้องการวิเคราะห์ keyword ใด ก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ช่วยได้ทันที ประโยชน์ที่เห็นๆคือ การช่วยวิเคราะห์ด้านการตลาด ที่ข้อมูลอ้างอิงได้จริง และนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายทาง

วิธีการใช้ประโยชน์จาก Google Trends

โปรแกรมบัญชี AccCloud
Google Trends นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการทำการตลาด ทั้งในเรื่องของเทรนในการทำคอนเทนต์ หรือแม้แต่การเปรียบเทียบจำนวนการค้นหาหรือโอกาสทางการตลาด เช่น
 
 1. นำมาช่วยวัด Rating ของสินค้าของเราจะจัดจำหน่าย เช่น เสื้อสีฟ้า เสื้อสีม่วง เสื้อสีเหลือง เราเพียงแค่พิมพ์ keyword เหล่านี้เข้าไป เราจะทราบถึง Trend ของคนที่ค้นหานี้
 2. เปรียบเทียบกับคู่แข่งสินค้าประเภทเดียวกันในเรื่อง Branding เช่นเปรียบเทียบว่า AIS, DTAC หรือ TRUE ใครมีการถูกค้นหามากไปกว่ากัน
 3. นำมาหาโอกาสทางการตลาด เช่น เราอยากทราบถึงสินค้าใดที่มีการค้นหามากน้อยกว่ากัน รองเท้ากีฬา รองเท้าลำลอง รองเท้านักเรียน เป็นต้น

และเทคนิคอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้

Customer Insights ด้วย Google Trends

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดี อย่างการทำคลิปที่อินเทรนด์ทันกระแส หรือขายของ แนะนำให้เลือก Google Trends เพื่อจับทางเทรนด์การตลาดที่น่าสนใจได้ รวมถึงการดูพฤติกรรมการค้นหาของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่เราสนใจจะตีตลาดได้
ตัวอย่าง XIAOMI 14 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่พึ่งมีการประกาศเปิดตัวไปไม่นาน (อัปเดตวันที่ 14 มี.ค. 2567) ทำให้กราฟการค้นหามีอัตราพุ่งสูงในช่วงวันที่ 13-14 และถ้าภายในช่วงนี้ทำคอนเทนต์รีวิวบอกได้เลยว่ายอดเอนเกจพุ่งแน่นอน เพราะว่า “การที่เรารีวิวก่อน ใช้ก่อน ยอดเอนเกจก็จะมากกว่า” หรือจะเสิร์ชหาสิ่งอื่นๆ ที่กำลังสนใจก็สามารถเสิร์ชคำค้นหาอื่นๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

อัปเดต Topic เรื่องไหนมาแรงแบบเรียลไทม์

ดังนั้นหากเราคิดจะเริ่มต้นทำการตลาดใดๆ ก็ตามขอให้นึกถึงลูกค้าต้องการเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงค่อยเริ่มต้นดำเนินการขั้นถัดไป ด้วยการมีอยู่ของ Google Trends ก็จะช่วยให้การดูกลุ่มลูกค้าเทรนด์ความนิยมนั้นง่ายขึ้น และประเมินได้อย่างมีหลักการและข้อมูลที่เชื่อถือได้
 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech ได้มี function การวิเคราะห์แบบเดียวกันนี้ในรูปแบบของ Business Intelligent เลือกที่ วิเคราะห์และกราฟ >> ระบบขาย   ด้วยระบบนี้เราสามารถวิเคราะห์ Trend ได้ไม่ต่างจาก Google Trend เช่นเดียวกัน

 

 

รู้ก่อนพลาด 3 สัญญาณเตือนว่าธุรกิจกำลังขาดสภาพคล่องอยู่!

การประกอบกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่จะมีต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงเสมอ ซึ่งจะต้องดูทิศทางของเศรษฐกิจ คอยปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจโดดเด่นเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง แต่บางครั้งระหว่างการดำเนินกิจการก็อาจเกิดปัญหาจากภายนอก เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้บริโภค หรือบางครั้งก็เกิดจากปัญหาภายใน เช่น ธุรกิจไม่มีการทำบัญชี มีการใช้จ่ายเงินอย่างไม่ระวัง มีความผิดพลาดจากการลงทุน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เองที่ทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง

เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ หากอยากดำเนินกิจการอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา เราจะต้องคอยดูทิศทางความเป็นไปของธุรกิจของเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะสัญญาณเตือนที่จะทำให้รู้สึกได้ว่าธุรกิจกำลังเกิดปัญหา สำหรับ 3 สัญญาณเตือนสำคัญ ที่เตือนว่าธุรกิจกำลังขาดสภาพคล่อง มีดังนี้

1. ขาดแคลนเงินสดหมุนเวียน

เงินสดหมุนเวียน คือ จำนวนเงินสดที่เหลือจากการดำเนินธุรกิจ เมื่อคิดคำนวณถึงรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนแล้ว หากมีเงินเหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือจำนวนเงินคงเหลือติดลบ นั่นเท่ากับว่าธุรกิจของเรากำลังประสบปัญหาใหญ่ เพราะเงินคงเหลือแต่ละเดือนเปรียบเสมือนลมหายใจของธุรกิจ หากเกิดติดขัดหรือมีปัญหาใดๆ นั่นก็คือสัญญาณเตือนร้ายแรงที่บอกให้เราต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว

วิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินสด แนะนำว่าควรพิจารณารายจ่ายที่มีอยู่เดิมให้ละเอียด แล้วเลือกตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจ แล้วจากนั้นให้เริ่มวางแผนทิศทางการตลาดใหม่ เพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสในการเพิ่มรายรับที่มากขึ้น ซึ่งหากรายรับมากขึ้นสูงกว่ารายจ่ายมากๆ ก็จะทำให้มีเงินสดหมุนเวียนมากพอให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. รายการบัญชีธุรกิจไม่ชัดเจน

ความผิดพลาดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆ ธุรกิจ ส่วนหนึ่งอาจมาจากการทำบัญชีที่ไม่ละเอียดและชัดเจนมากพอ แม้ว่าผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจนั้นจะมีการทำบัญชีกันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ก็อาจพลาดตกหล่นข้อมูลรายจ่ายบางรายการไป ทำให้ไม่สามารถคำนวณรายรับ-รายจ่ายที่ตรงกับความเป็นจริงได้ หากมีปัญหาด้านบัญชีบ่อยๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ทำให้ประเมินผลกำไรไม่ถูกต้อง

3. ค้างชำระหนี้ จ่ายบิลไม่ตรงเวลา

การทำธุรกิจมักจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการอยู่เสมอ ทั้งรายจ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนต่างๆ รายจ่ายแต่ละรายการจะมีระยะเวลากำหนดการจ่ายเงินที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากไม่ชำระเงินให้ตรงเวลาก็จะเกิดผลกระทบกับธุรกิจได้ หากธุรกิจของเรามีแนวโน้มว่าไม่สามารถชำระเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด แสดงว่าธุรกิจเริ่มมีปัญหาด้านการบริหารเงิน ทำให้ไม่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ต้องรีบตรวจสอบบัญชีและวางแผนการเงินโดยด่วน

การเริ่มต้นธุรกิจนับว่าเป็นเรื่องยากแล้ว แต่การจะดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นได้ตลอดนั้นยากยิ่งกว่า ถ้าเราไม่มั่นใจว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจที่ทำอยู่กำลังดำเนินไปอย่างดีหรือไม่ ลองพิจารณาจากสัญญาณเตือนต่างๆ ทั้ง  3 ข้อข้างต้นดูนะ หากมีข้อใดข้อหนึ่งอยู่ล่ะก็ต้องรีบแก้ไขทันที ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาลุกลามจนธุรกิจเราไปต่อไม่ได้ในที่สุด สำหรับสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลยโดยเด็ดขาดเลยก็คือการทำบัญชี เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ แนะนำว่าควรใช้โปรแกรมบัญชี ERP เข้าช่วย เพื่อให้ธุรกิจของเรามีการทำบัญชีที่ถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน และทำให้ธรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ใบเสร็จรับเงิน แบบเต็ม vs แบบย่อ เหมือนหรือต่างกันยังไง

ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายและการจ่ายเงินต่างๆ แต่ละครั้งที่เราซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือสั่งซื้อสิ่งของสำหรับธุรกิจ เรามักจะได้รับใบเสร็จยืนยันการชำระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะเป็นใบเสร็จรับเงินแบบเต็มหรือแบบย่อก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการซื้อขาย ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มและใบเสร็จรับเงินแบบย่อ ทั้งสองใบเสร็จจะมีความแตกต่างกัน ทั้งรูปแบบข้อมูลและการใช้งาน

สำหรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจของตัวเอง การทำบัญชีและการจัดทำใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการยื่นภาษี และการลดหย่อนภาษี บทความนี้จะมาช่วยอธิบายถึงความแตกต่างของใบเสร็จทั้งสองแบบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วถ้าต้องการใบเสร็จเพื่อใช้ยื่นภาษีต้องใช้ใบเสร็จแบบไหน มาดูกันเลย

ใบเสร็จรับเงิน คืออะไร?

ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารแสดงถึงการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว การออกใบเสร็จรับเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นตามกฎหมาย ช่วยให้ธุรกิจจัดการด้านการเงินได้ง่ายขึ้น อีกทั้งใบเสร็จยังมีความสำคัญต่อการยื่นภาษีและการทำบัญชีด้วย ใบเสร็จรับเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม และใบเสร็จรับเงินแบบย่อ ทั้งสองรูปแบบต่างก็สามารถใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินได้เช่นกัน แต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดข้อมูลบนใบเสร็จ และการนำใบเสร็จไปใช้งาน

ใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม

ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มเ คือ ใบเสร็จที่มีรายละเอียดและข้อมูลการชำระเงินอย่างครบถ้วน มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขายและผู้ซื้อ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และจำนวนเงินที่ต้องชำระอีกด้วย ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการยื่นภาษี การออกใบเสร็จรับเงินแบบเต็มเหมาะสำหรับธุรกิจหรือกิจการที่มีการซื้อขายครั้งละมากๆ เพราะจะมีการระบุข้อมูลซื้อขายที่ชัดเจน

ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ

ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ คือ ใบเสร็จที่มีข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินแบบย่อๆ มีความสั้นและกระชับกว่าใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม มักใช้งานในร้านค้าหรือกิจการที่มีปริมาณการซื้อขายไม่มากมาย มีความสะดวกและรวดเร็วต่อการออกใบเสร็จ สามารถออกใบเสร็จรับเงินหลังการซื้อสินค้าได้ทันที แม้ว่าใบเสร็จรับเงินแบบย่อจะมีข้อมูลน้อยกว่าใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามกฎหมายกำหนด

ความแตกต่างของใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม และ แบบย่อ

รูปแบบใบเสร็จและการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม

 • ใบเสร็จการระบุข้อมูลของผู้ซื้ออย่างครบถ้วนและชัดเจน
 • ใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม สามารถใช้เพื่อยื่นเรื่องภาษีได้
 • ใช้เป็นหลักฐานในการรับประกันหรือบริการหลังการขาย
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

รูปแบบใบเสร็จและการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ

 • ใบเสร็จจะระบุข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย
 • ใช้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสินค้าทั่วไป
 • ใบเสร็จไม่สามารถนำไปใช้เพื่อยื่นลดหย่อนภาษีได้

ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยยืนยันถึงการซื้อขายและการจ่ายเงิน มีทั้งใบเสร็จรับเงินแบบเต็มและแบบย่อ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบของใบเสร็จและการนำไปใช้ เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการควรเลือกใช้ใบเสร็จรับเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจและบริการของคุณ การใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและพัฒนาได้ดี อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการจัดการบัญชีและยื่นลดหย่อนภาษีอีกด้วย

ภาษีย้อนหลังคืออะไร ทำไมต้องมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ?

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีเรื่องภาษีย้อนหลัง (Retroactive tax) เกิดขึ้นบ่อยมากในวงการธุรกิจและการเงิน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มีผู้ประกอบการและนักลงทุนหลายคนได้รับความเสียหายอย่างมาก วันนี้เราจึงมาทำความเข้าใจกับเรื่องแนวทางการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังว่ามันคืออะไร และทำไมถึงต้องมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 

ภาษีย้อนหลังคืออะไร ?

ภาษีย้อนหลังคือภาษีที่ต้องชำระสำหรับรายได้ที่ได้รับในปีภาษีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือชำระภาษีสำหรับรายได้ดังกล่าว

ทำไมต้องมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ?

มีหลายกรณีที่อาจทำให้มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เช่น

 • ผู้เสียภาษีไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับปีภาษีที่ผ่านมา
 • ผู้เสียภาษีคำนวณภาษีผิดพลาดและชำระภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
 • ผู้เสียภาษีมีรายได้ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในแบบแสดงรายการภาษี
 • ผู้เสียภาษีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางภาษี เช่น เปลี่ยนจากโสดเป็นสมรส หรือเปลี่ยนจากพนักงานประจำเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

การเรียกเก็บภาษีย้อนหลังสามารถทำได้นานแค่ไหน ?

โดยทั่วไปแล้วกรมสรรพากรสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดชำระภาษีสำหรับปีภาษีนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กรมสรรพากรอาจสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้นานกว่า 5 ปี เช่น ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยเจตนา

หากได้รับการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ควรทำอย่างไร?

หากได้รับการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ผู้เสียภาษีควรดำเนินการดังนี้

 • ตรวจสอบเอกสารการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
 • หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดใดๆ ควรติดต่อกรมสรรพากรเพื่อสอบถามหรือยื่นคำร้องขอทบทวนคำสั่งเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
 • หากไม่สามารถชำระภาษีย้อนหลังได้เต็มจำนวนในคราวเดียว สามารถขอผ่อนชำระภาษีย้อนหลังได้โดยติดต่อกรมสรรพากร

การหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ผู้เสียภาษีควรปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีให้ตรงเวลาและครบถ้วน หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาษี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือกรมสรรพากร

สรุปคือ ภาษีย้อนหลัง (Retroactive tax) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับผู้เสียภาษีและรัฐ เพราะเป็นทางเลือกที่ดีในทางการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่เป็นข้อบังคับ ในการจัดการเงินเกิน ภาษีย้อนหลังจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ความเข้าใจกับกฎหมายภาษีเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรการเงินของรัฐในทางการเสียภาษีได้ดีขึ้น

วางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุอย่างไร ให้มีความสุข

หนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆ คนอาจมองข้ามคือ การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ ที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกษียณอายุแล้วจะไม่มีรายได้ประจำจากการทำงานอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้เงินเดือน ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งถ้าต้องเริ่มออมเงินเพื่อใช้ในชีวิตหลังเกษียณ เราจึงจะมาแนะนำให้ดูกันว่าควรเริ่มวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุอย่างไรให้มีความสุข

5 ขั้นตอนการวางแผนหลังเกษียณอายุให้มีความสุข

1.ตั้งเป้าหมายเงินเก็บ

อย่างแรกต้องประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้หลังเกษียณอายุ จากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้เงินเดือนที่เราได้รับ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต สุขภาพของเรา แล้วค่อยเริ่มคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ โดยใช้สูตรคำนวณง่ายๆ ดังนี้

จำนวนเงินที่ต้องเก็บ = ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อปี x จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ

ตัวอย่าง

ถ้าต้องการจะใช้จ่ายเงินหลังเกษียณเดือนละ 25,000 บาท และคาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณจนถึงอายุ 80 ปี 

ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ = 25,000 บาท x 12 เดือน x 20 ปี = 6,000,000 บาท

2.วางแผนเก็บเงินอย่างไม่เร่งรัด

เมื่อเราทราบยอดจำนวนเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้หลังเกษียณแล้ว ก็ต้องวางแผนการออมเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจจะเริ่มต้นจากการออมเงินเดือนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังในการออมของแต่ละคน แต่ควรออมเงินให้สม่ำเสมอ เพื่อเริ่มสร้างวินัยในการออมของเรา

3.อัตราเงินเฟ้อในอนาคต

อัตราเงินเฟ้อในอนาคตจะทำให้เงินออมของเราลดลงเรื่อยๆ หรือลดลงเร็วกว่าที่ได้คำนวณไว้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาอัตราเงินเฟ้อเข้าไปในแผนเกษียณด้วย โดยสามารถคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเก็บเพิ่มเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อได้ โดยใช้สูตรคำนวณง่ายๆ ดังนี้

จำนวนเงินที่ต้องเก็บเพิ่มเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ = เงินออมที่ต้องการ x อัตราเงินเฟ้อ

ตัวอย่าง

หากเราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 5% ต่อปี และต้องการมีเงินออมหลังเกษียณ 6,000,000 บาท ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องเก็บเพิ่มเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ = 6,000,000 บาท x 5% = 300,000 บาท

4.พยายามอย่าก่อหนี้ก้อนโต

เพราะหนี้สินจะทำให้เงินออมของเราที่เก็บไว้ใช้ลดลงพยายามอย่าก่อหนี้ก้อนโต โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด ที่ดอกเบี้ยสูงถึง 12 -25% เป็นต้น

5.กองทุนรวมอีกเส้นทางที่น่าสนใจ

กองทุนรวมเป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดี และมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวถ้าพอที่จะแบ่งเงินบางส่วนไว้ลงทุนได้ กองทุนรวมก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ

นอกจากนี้ ที่เราะแนะนำ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรรวมไว้เป็นข้อคิดเสริมในการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ เช่น สุขภาพของเรา ครอบครัว ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อวางแผนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

การชำระภาษีธุรกิจของคุณ ชำระได้ที่ไหนบ้าง ?

ส่วนของภาษีธุรกิจคือภาษีที่จัดเก็บจากกิจการเฉพาะ เช่น กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ การรับประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ทำการจัดเก็บจากกิจการทุกประเภท ภาษีธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บรายได้จากกิจการที่มีความเสี่ยงสูง หรือกิจการที่มีรายได้สูง โดยกำหนดอัตราภาษีที่สูงกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วการชำระภาษีธุรกิจของคุณ ชำระได้ที่ไหนบ้าง ? เราได้รวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

ช่องทางสำหรับการชำระภาษีธุรกิจ มีทางไหนบ้าง?

การชำระภาษีธุรกิจสามารถชำระได้หลายช่องทาง ดังนี้

1.ที่สำนักงานสรรพากร 

ทางผู้ประกอบการสามารถชำระภาษีธุรกิจได้ที่สำนักงานสรรพากรสาขาที่ตนเองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยนำแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ไปยื่นพร้อมชำระภาษี 

2.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับใครที่สะดวกชำระภาษีธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) โดยเข้าเมนู “ชำระภาษี”

3.ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณสำนักงานสรรพากร สามารถไปติดต่อชำระภาษีธุรกิจผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ร่วมรายการแทนได้ โดยนำแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ไปยื่นพร้อมชำระภาษี เช่นเดียวกับสำนักงานสรรพากร 

4.ธนาณัติ 

การชำระภาษีธุรกิจด้วยธนาณัติ ต้องเข้าข่ายเงื่อนไข “ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร“ จากนั้นให้ดำเนินการส่งธนาณัติที่เท่ากับจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ส่งไปพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (ห้ามหักค่าธรรมเนียม ในการส่งธนาณัติ) โดยสั่งจ่าย         

แล้วกรณีเจ้าของกิจการไม่ได้อยู่ในประเทศ ต้องทำอย่างไร?

สำหรับกรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร สามารถใช้ช่องทางการชำระภาษีธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยเข้าเมนู “ชำระภาษี” บนเว็บไซต์กรมสรรพากร

ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านควรชำระภาษีธุรกิจให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับของภาษี หรือศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ วิธีการชำระภาษี – กรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกัับการเสียภาษีเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรได้

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

6 วิธีหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชี

การทุจริตทางบัญชีเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กที่อาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะป้องกันหรือตรวจจับการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ จึงขอแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชี

การทุจริตทางบัญชี เกิดได้อย่างไร ?

วิธีการต่างๆ มากมายที่นักบัญชีสามารถใช้ในการทุจริตทางบัญชีได้

 • การบันทึกรายการบัญชีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • การซ่อนหรือทำลายเอกสารสำคัญ
 • การใช้บัญชีปลอมเพื่อซ่อนรายได้หรือค่าใช้จ่าย
 • การสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลภายนอกเพื่อกระทำการทุจริต

ผลกระทบของการทุจริตทางบัญชีต่อองค์กร

การทุจริตทางบัญชีสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ในหลายๆ ด้าน เช่น

 • ทำให้ธุรกิจสูญเสียรายได้และกำไร
 • ทำให้ธุรกิจเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
 • ทำให้ธุรกิจถูกดำเนินคดีและต้องเสียค่าปรับ
 • ทำให้ธุรกิจล้มละลาย

6 วิธีหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชี

เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชีของนักบัญชี ธุรกิจควรดำเนินการดังนี้

1. สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันการทุจริตได้โดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน การแยกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการตรวจสอบการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

2. ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจพบการทุจริตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

3. ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่มีความปลอดภัย

ซอฟต์แวร์บัญชีที่มีความปลอดภัยจะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบัญชีโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. ให้การอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตทางบัญชี 

การให้การอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตทางบัญชีจะช่วยให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความซื่อสัตย์และความโปร่งใส

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความซื่อสัตย์และความโปร่งใสจะช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานการทุจริตที่ตนพบเห็น

6. มีช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานการทุจริตได้อย่างปลอดภัย

ธุรกิจควรมีช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานการทุจริตได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวการถูกกลั่นแกล้งหรือการสูญเสียงาน

ดังนั้น การทุจริตทางบัญชีเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างมาก แต่ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงการทุจริตได้โดยการดำเนินการตามวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech

รวมกฎหมายบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่นักบัญชีควรรู้ไว้

กฎหมายบัญชีเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

กฎหมายบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ

กฎหมายบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่

 • พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2534
 • พระราชบัญญัติการค้าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นักบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายบัญชีเหล่านี้ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างกฎหมายบัญชีที่นักบัญชีควรรู้ไว้

 • พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

 • พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พ.ศ. 2535

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ นักบัญชีต้องคำนวณภาษีเงินได้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมากเกินไป

 • พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2534

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าเมื่อขายสินค้าหรือบริการ นักบัญชีต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากเกินไป

 • พระราชบัญญัติการค้าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจที่ต้องการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ นักบัญชีต้องจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้

 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ นักบัญชีต้องจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้

ดังนั้น กฎหมายบัญชีเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง นักบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายบัญชีเหล่านี้ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech  

ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี ทั้งที่มีโปรแกรมบัญชีอยู่แล้ว

องค์กรหลายแห่งในปัจจุบันน่าจะมีฝ่ายจัดทำบัญชีกันเองอยู่แล้ว รวมถึงบางองค์กรก็มีการใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อให้มีความง่ายต่อการจัดการกันเอง เพราะโปรแกรมบัญชีก็มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนและรอบด้าน ทั้งการทำบัญชี การออกใบเสนอราคา ซื้อ-ขาย และบันทึกรายการบัญชีต่างๆ แต่ถึงจะมีข้อดีรอบด้านขนาดนี้ องค์กรก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้งาน สำนักงานบัญขี อยู่ดี เพราะหลักๆ การปิดงบประมาณนั้น จำเป็นต้องให้นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นกฏระเบียบทื่สรรพากรกำหนดในมีนักบัญชีลงนามรายงานเพื่อจัดส่งภาษี

บทบาทของ สำนักงานบัญชี คืออะไร

1. บันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน

งานหลักของสำนักงานบัญชีคือการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการทางบัญชีต่าง ๆ เช่น รายการรายได้ รายการค่าใช้จ่าย รายการสินทรัพย์ รายการหนี้สิน และรายการทุน การจัดเตรียมงบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ

2. ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

3. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาแก่กิจการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การเลือกวิธีการบันทึกบัญชี การจัดโครงสร้างทางการเงิน วางแผนภาษี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี สำนักงานบัญชีอาจให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น ยื่นแบบภาษี จัดทำเอกสารทางภาษี จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำรายงานทางการเงิน

ข้อดีจากการจ้างสำนักงานบัญชี

1. ประหยัดเวลาและบุคลากรในการทำงาน

ไม่ต้องเสียเวลาและบุคลากรไปกับการจัดทำบัญชีและภาษี ซึ่งสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ป้องกันความเสี่ยงในการถูกปรับและด้านกฏหมาย

สำนักงานบัญชีมีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีที่จะช่วยตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและเสียค่าปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

ลดการทุจริตด้านการเงิน จากการทำบัญชีภายในบริษัท ด้วยตรวจสอบบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการรีเช็คข้อมูลการซื้อขาย

4. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

สำนักงานบัญชีสามารถให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การเลือกวิธีการบันทึกบัญชี การจัดโครงสร้างทางการเงิน วางแผนภาษี และปฏิบัติตามกฎหมาย

ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech 

Education Template

Scroll to Top