3 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับใช้งาน ระบบโปรแกรมบัญชี

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP คือ การขึ้นระบบที่ง่ายและใช้เวลาน้อย แต่ได้ผลเทียบกับ โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่

*** ทางบริษัท การันตีความเสร็จในการขึ้นระบบ 100% ***

1

ขั้นตอน ใช้งานระบบโปรแกรมบัญชี

1. อบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน

หลังจากที่เริ่มใช้ระบบ ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งานอบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย รหัสบัญชี ยอดยกมาสินค้า ยอดยกมาลูกหนี้ ยอดยกมาเจ้าหนี้ และ รหัสสินทรัพย์ ใน File Excel Format ของโปรแกรม จากนั้นจะให้ทางผู้ใช้งานไปจัดเตรียมข้อมูล และทางผู้วางระบบจะทำการตรวจสอบและนำเข้าให้

2. ปรับแบบฟอร์ม

หลังจากที่เริ่มใช้ระบบ ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งานอบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย รหัสบัญชี ยอดยกมาสินค้า ยอดยกมาลูกหนี้ ยอดยกมาเจ้าหนี้ และ รหัสสินทรัพย์ ใน File Excel Format ของโปรแกรม จากนั้นจะให้ทางผู้ใช้งานไปจัดเตรียมข้อมูล และทางผู้วางระบบจะทำการตรวจสอบและนำเข้าให้

3. อบรมการใช้งานโปรแกรมและขึ้นระบบ

ในขั้นตอนนี้ ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งาน อบรมการใช้งานตาม มาตรฐานของการทำงานซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้วางระบบจะประยุกต์โปรแกรมให้สอดคล้องกับธุรกิจของผู้ใช้งาน จนถึงการวางรูปแบบการเรียกรายงานที่เหมาะสมกับกิจการด้วยเช่นกัน

 

การดูแลหลังการขาย

ทางบริษัท มีทีม Support Online ผ่าน Line @acccloud ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ติดอยู่ได้ตลอดเวลา

Education Template

Scroll to Top