อัตราค่าบริการ

AccCloud Pricing Plan

ทุกระบบและ ทุกโปรแกรมเสริม ที่เรามีในตอนนี้และจะมีในอนาคต ในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เปิดให้ใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เราคิดราคาตามจำนวนผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว โดยค่าใช้จ่ายมี 2 ส่วนดังนี้ 1. ค่าวางระบบงาน และ 2.ค่า User ใช้งานรายปี

9

อัตราค่าบริการ

มีค่าใช้จ่ายมี 2 ส่วน ดังนี้ 1. ค่าวางระบบงาน และ 2.ค่า User ใช้งานรายปี

1. ค่าวางระบบ

ค่าบริการวางระบบงานจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น !!!

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ของเราจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานครั้งแรก ซึ่งเป็นค่าบริการในการวางระบบงาน เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมบัญชี จัดการกับการเปิดฐานข้อมูล การนำเข้าฐานข้อมูล การปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับองค์กร การอบรมขึ้นระบบออนไลน์ รวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งาน (Support)

ค่าบริการ 9,000 บาท

2. ค่า User รายปี

ค่าบริการรายปีจะคิดตามจำนวนของผู้ใช้งานต่อปี โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

10

1 ผู้ใช้งาน

5,900-

ต่อปีต่อผู้ใช้งาน

11

2-5 ผู้ใช้งาน

5,500-

ต่อปีต่อผู้ใช้งาน

12

6-20 ผู้ใช้งาน

5,000-

ต่อปีต่อผู้ใช้งาน

13

21-40 ผู้ใช้งาน

4,500-

ต่อปีต่อผู้ใช้งาน

14

41-100 ผู้ใช้งาน

4,000-

ต่อปีต่อผู้ใช้งาน

15

101 ผู้ใช้งานขึ้นไป

3,500-

ต่อปีต่อผู้ใช้งาน

บริการดูแลหลังการขาย

ทางบริษัท มีทีม Support Online ผ่าน Line @acccloud ซึ่งสามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาที่ติดอยู่ได้ตลอดเวลา

Education Template

Scroll to Top