เกี่ยวกับเรา About us

โปรแกรมบัญชี AccCloud  มีระบบการทำงานหลากหลาย เช่น ระบบบริหารการผลิต ระบบเชื่อมโยงข้อมูล API ระบบควบคุมงานก่อสร้าง งานบริการ เป็นต้น ช่วยให้คุณบริหารจัดการบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

อัตราค่าบริการ1

เกี่ยวกับเรา About us

เคเอสไอ แสงธรรมรัตน์ สำนักงานบัญชีพีเอส และ สำนักงานบัญชีแสงธรรมรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีให้กับลูกค้าสำนักงานในการทำบัญชีซึ่งมีทั้ง Platform Windows application ภายใต้ชื่อ STRAccount Typical Edition สำหรับการบันทึกรายการแยกประเภท และ Web Application ภายใต้ชื่อ AccCloud ERP สำหรับการบริหารจัดการองค์กรขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ภายใต้ Cloud Platform

บริการดูแลหลังการขาย

ทางบริษัท มีทีม Support Online ผ่าน Line @acccloud ซึ่งสามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาที่ติดอยู่ได้ตลอดเวลา

Education Template

Scroll to Top