ระบบงานขาย

Sale System

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ประกอบด้วยงานขายสินค้า และ งานขายประเภทบริการ โดยที่งานขายสินค้าประกอบด้วยเอกสาร เสนอราคา สั่งขาย มัดจำรับชำระ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบส่งของชั่วคราว ใบกำกับภาษี การขายสด การตั้งหนี้ลูกค้า การติดตามสถานะการขาย โดยที่ระบบจะสามารถ เชื่อมโยงไปยังใบสั่งผลิตในโรงงานได้ และสามารถเชื่อมไปยังจัดรถขนส่ง ในส่วนของการขายบริการประกอบไปด้วย เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

1

จุดเด่นของระบบขาย

ในโปรแกรมบัญชี ERP

รองรับ
รูปแบบการขายที่ซับซ้อน

ระบบขาย

การขายแบบรวม VAT แยกVAT ยกเว้น VAT การให้ส่วนลดหลายระดับ การขายสินค้าจัด Set รวมถึงรูปแบบการลงบัญชีที่ตามสินค้าที่แตกต่างกัน การดึงเอกสารมาตัดแบบ Partial การบันทึกต้นทุนตามมรูปแบบการขาย การขายแบบให้ส่วนลดตามจำนวนสินค้า ตามยอดขายลูกค้า และ กลุ่มลูกค้า BOI เป็นต้น

Track Sales Process ได้

ติดตามการขาย

ในทุกหน้าจอการขายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือ ขายบริการ ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี ใบตั้งหนี้ และอื่นๆ ระบบสามารถติดตามสถานะ

รองรับการขาย
ต่างประเทศ

4

ในโปรแกรมรองรับการขายต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร ใบ Proforma Invoice, Commercial Invoice รวมถึง Packing List และมีระบบการติดตามการขนส่งต่างประเทศด้วยเช่นกัน

รองรับ Omni Channels

เชื่อมกับ Shopee Lazada

ระบบขายในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถรองรับการเชื่อมโยงช่องทางการขายได้จากทั้ง Lazada , Shopee , Web Site e-Commerce โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลการขายมายังใบสั่งขายใน AccCloud ทันที

ทำ Sale Lead ได้

6

ระบบสามารถเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดการขาย จากลูกค้าที่สนใจติดต่อเข้ามา เพื่อนัดให้พนักงานขายไปนำเสนองาน จนถึงปิดงานขายออกใบเสนอราคาได้

รองรับการขายฝาก

7

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถ Function การขายฝากได้โดยที่ระบบจะทำการคุมสต๊อกของลูกค้าที่เราเอาไปฝากขายได้ (ทำให้เราสามารถทราบถึง Stock ของแต่ละลูกค้าของเราได้) รวมถึงสามารถระบุค่า GP แยกรายลูกค้าได้เช่นกัน

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆ ในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

 • รายงานสรุปใบเสนอราคา
 • รายงานสรุปใบสั่งขาย
 • รายงานสรุปบิลขาย
 • รายงานสรุปมัดจำรับ
 • รายงานสรุปกระบวนการขาย
 • รายงานยอดขายแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดขายแยกตามลูกค้า
 • รายงานยอดขายแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดขายแยกตามวันที่
 • รายงานยอดขายแยกตามพนักงานขาย
 • รายงานยอดขายแยกตามเดือน
 • รายงานยอดขายแยกตามสาขา
 • รายงานยอดขายแยกตามเขตพื้นที่การขาย
 • อื่นๆ

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้

 

 • สรุปยอดขายแยกสาขา
 • สรุปยอดขายแยกรายเดือน
 • สรุปยอดขายแยกพนักงานขาย
 • สรุปยอดขายแยกเขตการขาย
 • สรุปยอดขายแยกกลุ่มสินค้า
 • สรุปยอดขายแยกกลุ่มลูกค้า
 • สรุปยอดขายแยกรายลูกค้า

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานขายในโปรแกรม AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ การขายสินค้าและการขายบริการ

โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายผลิต

ทันที ที่ออกเอกสารสั่งขายที่มีการแจ้งผลิตไปยังโรงงาน ฝ่ายผลิตจะสามารถเห็นคำสั่งขายจากหน้า Dashboard ของฝ่ายผลิตได้ทันทีว่ามีคำสั่งขายสินค้าอะไรจำนวนเท่าไหร่ ส่งของในวันใดได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

ทันที ที่ออกใบสั่งขายที่มีของในสต๊อก ฝ่ายคลัง จะเห็นที่หน้าจอ DashBoard ฝ่ายคลังทันทีว่ามี คำสั่งขายไหนที่จะต้องออก Picking Slip เพื่อจัดของเตรียมขนส่ง

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินรับ

ทันที ที่ออกใบสั่งขายที่อนุมัติแล้ว ฝ่ายการเงินรับจะทราบทันทีว่าจะต้องออกบิลขายให้กับลูกค้ารายไหน อ้างอิงเอกสารเลขที่เท่าไหร่

เชื่อมโยงฝ่ายขนส่ง

เมื่อออกสารใบส่งของแล้ว ข้อมูลจะถูก Link ไปยังแผนกขนส่งเพื่อดึงเอกสารนั้นไปจัดรถขนส่ง พร้อมทั้งจัดรอบการขนส่ง

Mobile Apps Plug In

ใช้สำหรับติดตามกิจกรรมการขายของพนักงานขายผ่านช่องทางมือถือ หลังจากมี Sales lead หรือ Prospect จาก โปรแกรมบัญชี AccCloud.co และ ใช้สำหรับบันทึกพิกัด คำนวณระยะทาง และ คำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานขายผ่านโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

ระบบงานขาย Sale System

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม รองรับการเติบโตของธุรกิจไปกับเรา

โปรแกรมบัญชี Accloud Accounting & ERP On Cloud

Education Template

Scroll to Top