เคล็ดลับทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา

การเริ่มต้นทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ประกอบอาชีพหรือมีรายได้ เพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีอากร การทำบัญชีที่ดี ช่วยให้ เรารู้สถานะทางการเงิน สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ นำข้อมูลไปลดหย่อนภาษี ยื่นภาษีอากรได้อย่างสะดวก เราจะมาแนะนำเคล็ดการทำบัญชีเพื่อยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา แบบเข้าใจง่ายให้ได้อ่านกัน

4 ทริคการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา 

1. บันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียด

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายต้องจดให้ครบทุกบาททุกสตางค์ เพื่อให้เราเห็นยอดที่แท้จริง และแยกประเภทของรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน เช่น รายได้เงินเดือน รายจ่ายค่าเช่า หรือถ้ามีการทำธุรกิจด้วยก็ต้องแยกบัญชีธุรกิจไว้ตะหากและทำการบันทึกแบบเดียวกัน อย่าลืมที่จะจดรายจ่ายส่นตัวที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เช่น เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเรา

2. เก็บใบเสร็จและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบเสร็จและ ใบกำกับภาษี รวมถึงรายการหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหักลดหย่อนภาษี เพื่อนำไว้ใช้แนบในการยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

3. แพลตฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่ปลอดภัย

แต่ละคนอาจจะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายที่ไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นการจดผ่านสมุบันทึก แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล เพราะการบันทึกแต่ละวิธีก็มีข้อดีแตกต่างกันไป 

4. รีเช็คความถูกต้องของข้อมูลบัญชี

ตรวจสอบยอดรายรับรายจ่ายทั้งหมดที่บันทึกว่าถูกต้องไหม  ยอดคงเหลือเท่ากับันทึกรายรับรายจ่ายไหม เอกสารที่เตรียมข้อมูลตรงกันไหม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำบัญชีผิดพลาด

การยื่นภาษีบุคคลธรรมดาต้องทำอย่างไร

การยื่นภาษีกับกรมสรรพากรสำหรับบุคคลธรรมดา สามารถทำได้ทั้งการยื่นแบบออนไลน์ www.rd.go.th และที่หน่วยงานของกรมสรรพากร สามารถตรวจสอบรายละเอียดและกำหนดการชำระภาษีได้ที่ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด? 

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวล

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

Education Template

Scroll to Top