โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

ข้อดีของการเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีกับ Shopee Lazada

การตลาดออนไลน์บน Marketplace ได้กลายเป็นเส้นทางที่สำคัญในการขายสินค้าและบริการในยุคปัจจุบัน กับการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Shopee และ Lazada กับโปรแกรมบัญชี มีประโยชน์มากมายที่น่าสนใจทั้งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และเล็ก นี้คือข้อดีหลักๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถเพลิดเพลินไปกับการเชื่อมต่อ

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีกับ Shopee และ Lazada

1. ความสะดวกในการบันทึกข้อมูล การเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีกับโปรแกรม Shopee หรือ Lazada จะช่วยลดภาระการบันทึกข้อมูลที่ต้องทำด้วยมือ เนื่องจากข้อมูลการขายและการเงินจะถูกส่งอัตโนมัติไปยังระบบบัญชี ทำให้ลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาในกระบวนการบัญชี

2. การจัดการสต็อกอัตโนมัติ การเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์ม Marketplace และโปรแกรมบัญชีช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสต็อกสินค้าได้อย่างอัตโนมัติ และถจัดการสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารจัดการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบใบกำกับภาษีและการจัดทำรายงานการเงิน

4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะการทำงานด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม Shopee หรือและโปรแกรมบัญชีช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลด้วยมือ ทำให้มั่นใจได้ในความถูกต้องและข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก

5. การวางแผนการเติบโต โปรแกรมบัญชีช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายและการเงินได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบรายได้จากแต่ละแพลตฟอร์ม และปรับแผนการขายหรือการจัดการการเงินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีกับโปรแกรม Shopee และ Lazada เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งยังอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน และป้องกันข้อผิดพลาด ได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหมาะกับโปรแกรม Shopee Lazada เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ ร้านค้าออนไลน์ และแบบฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

บัญชีหลังบ้าน Shopee สามารถเชื่อมเข้าระบบโปรแกรมบัญชีได้ไหม

เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้ ย่อมต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสต็อกสินค้า การจัดการออเดอร์ หรือแม้แต่การติดตามรายรับ-รายจ่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานหลังบ้านที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสามารถของบัญชีหลังบ้าน Shopee

บัญชีหลังบ้าน Shopee เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการข้อมูลการขาย รายรับ-รายจ่าย และการชำระเงินได้อย่างครบถ้วน โดยมีฟังก์ชันหลักๆ ดังนี้

 • ติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการชำระเงิน
 • ตรวจสอบรายการรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
 • ดาวน์โหลดรายงานการขายและการเงินในรูปแบบ Excel
 • ตั้งค่าการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

แต่เมื่อพูดถึงการจัดการบัญชีและการเงิน คุณอาจสงสัยว่า โปรแกรมบัญชี Shopee สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบโปรแกรมบัญชี ได้หรือไม่ คำตอบคือ “ได้” 

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อบัญชีหลังบ้าน Shopee เข้ากับโปรแกรมบัญชี

1. ความสะดวกในการติดตามข้อมูลทางการเงิน 

การเชื่อมต่อบัญชีหลังบ้าน Shopee เข้ากับโปรแกรมบัญชี ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการขาย รายรับ-รายจ่าย และสถานะทางการเงินของธุรกิจเข้าไว้ในระบบเดียวกัน ทำให้การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

2. การบริหารจัดการสต็อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 

เมื่อข้อมูลการขายจาก Shopee ถูกบันทึกอัตโนมัติลงในโปรแกรมบัญชี คุณจะสามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินค้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การสั่งซื้อสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม ลดปัญหาสินค้าขาดมือหรือล้นสต็อก

3. การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น 

ข้อมูลการขายและการเงินที่ถูกรวบรวมในโปรแกรมบัญชี จะช่วยให้คุณสามารถจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างละเอียดและแม่นยำ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจต่อไป

วิธีการเชื่อมต่อบัญชีหลังบ้าน Shopee เข้ากับโปรแกรมบัญชี AccCloud

1. เข้าสู่ระบบ AccCloud

2. เลือกเมนู > Extension > eCommerce Platform

3. เลือกเมนู Shopee > จัดการร้านค้า > เพิ่มร้านค้า แล้วเข้ารหัสหลังบ้านของ Shopee ได้เลย

หรือจะเชื่อมต่อบัญชีหลังบ้าน Shopee ก่อนเชื่อมกับโปรแกรมบัญชี AccCloud ก้ได้เช่นกัน โดยคุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสู่ระบบ Shopee Seller Center และไปที่เมนู “บัญชีหลังบ้าน”
 • เลือก “เชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี” และเลือกโปรแกรมบัญชีที่คุณใช้งานอยู่
 • ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อที่แสดงบนหน้าจอ โดยทั่วไปจะต้องใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น URL, API Key หรือ Token
 • หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ข้อมูลการขายจาก Shopee จะถูกส่งไปยังโปรแกรมบัญชี AccCloud โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม หากต้องการความสะดวกและประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ขายอาจพิจารณาใช้โปรแกรมบัญชีที่มีการเชื่อมต่อกับ Shopee โดยตรง เช่น AccCloud ซึ่งสามารถซิงค์ข้อมูลการขายและการเงินจาก Shopee เข้าสู่ระบบบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการบัญชีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ดังนั้น โปรแกรมบัญชี Shopee เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการข้อมูลการขายและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมบัญชีต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานอยู่ ดังนั้น ผู้ขายที่ต้องการความสะดวกและความแม่นยำสูงสุด อาจพิจารณาใช้โปรแกรมบัญชีที่มีการเชื่อมต่อกับ Shopee โดยตรง เพื่อให้การจัดการบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบัญชีหลังบ้าน Shopee เข้ากับโปรแกรมบัญชี คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ AccCloud.tech ได้ที่นี่

เคล็ดลับทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา

การเริ่มต้นทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ประกอบอาชีพหรือมีรายได้ เพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีอากร การทำบัญชีที่ดี ช่วยให้ เรารู้สถานะทางการเงิน สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ นำข้อมูลไปลดหย่อนภาษี ยื่นภาษีอากรได้อย่างสะดวก เราจะมาแนะนำเคล็ดการทำบัญชีเพื่อยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา แบบเข้าใจง่ายให้ได้อ่านกัน

4 ทริคการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา 

1. บันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างละเอียด

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายต้องจดให้ครบทุกบาททุกสตางค์ เพื่อให้เราเห็นยอดที่แท้จริง และแยกประเภทของรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน เช่น รายได้เงินเดือน รายจ่ายค่าเช่า หรือถ้ามีการทำธุรกิจด้วยก็ต้องแยกบัญชีธุรกิจไว้ตะหากและทำการบันทึกแบบเดียวกัน อย่าลืมที่จะจดรายจ่ายส่นตัวที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เช่น เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเรา

2. เก็บใบเสร็จและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบเสร็จและ ใบกำกับภาษี รวมถึงรายการหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหักลดหย่อนภาษี เพื่อนำไว้ใช้แนบในการยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

3. แพลตฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่ปลอดภัย

แต่ละคนอาจจะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายที่ไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นการจดผ่านสมุบันทึก แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล เพราะการบันทึกแต่ละวิธีก็มีข้อดีแตกต่างกันไป 

4. รีเช็คความถูกต้องของข้อมูลบัญชี

ตรวจสอบยอดรายรับรายจ่ายทั้งหมดที่บันทึกว่าถูกต้องไหม  ยอดคงเหลือเท่ากับันทึกรายรับรายจ่ายไหม เอกสารที่เตรียมข้อมูลตรงกันไหม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำบัญชีผิดพลาด

การยื่นภาษีบุคคลธรรมดาต้องทำอย่างไร

การยื่นภาษีกับกรมสรรพากรสำหรับบุคคลธรรมดา สามารถทำได้ทั้งการยื่นแบบออนไลน์ www.rd.go.th และที่หน่วยงานของกรมสรรพากร สามารถตรวจสอบรายละเอียดและกำหนดการชำระภาษีได้ที่ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด? 

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวล

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

4 ข้อดีของโปรแกรมบัญชี สำหรับทุกๆ ธุรกิจที่ไม่ควรพลาด

หลายๆ ธุรกิจมักจะมีการจัดการด้านบัญชีอยู่แล้วโดยทั่วไปเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจจะเป็นการจ้างพนักงานบัญชี หรือมีแผนกบัญชีคอยยจัดการส่วนของงานด้านนี้อยู่แล้ว แต่การทำงานที่ใช้มนุษย์แมนนวล ก็ปฎิเสธไม่ได้เลยจริงๆ ว่าบางทีก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างการสื่อสารผิดพลาด ทำให้การทำบัญชีก็ผิดพลาดตามไปด้วย ทำให้ปัจจุบันหลายๆ ธุรกิจหันมาใช้ โปรแกรมบัญชี เพื่อซัพพอร์ตงานให้มีความแม่นยำมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดได้ แล้วธุรกิจของเราควรใช้โปรแกรมบัญชีแบบไหน และการใช้โปรแกรมบัญชีมันดียังไง มาดูกัน

ประเภทของโปรแกรมบัญชีมีแบบไหนบ้าง

ตัวของโปรแกรมบัญชีมีอยู่หลักๆ 2 ประเภท คือ 

1.โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Online Accounting Software)

โปรแกรมบัญชีแบบออนไลน๋รองรับการเข้าถึงผ่านเว็บบราวเซอร์บนพื้นฐานของเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีการบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ข้อมูลบัญชีจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง ต้องจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแพ็กเกจต่างๆ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดต่างๆ

2.โปรแกรมบัญชีออฟไลน์ (Offline Accounting Software)

ส่วนโปรแกรมบัญชีแบบออฟไลน์ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และทำงานโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลบัญชีจะถูกบันทึกอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และการจ่ายเงินซื้อโปรแกรมและค่าอัปเกรดในกรณีที่มีเวอร์ชันใหม่ หรือมีการอัพเกรดฟังก์ชันพิเศษเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติม

4 ข้อดีของการใช้โปแกรมบัญชี 

การใช้โปรแกรมบัญชีมีข้อดีมากมายที่สามารถช่วยให้การจัดการบัญชีของธุรกิจหรือบุคคลในด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.ความถูกต้องในการบัญชี

โปรแกรมบัญชีช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณและบันทึกข้อมูลบัญชี เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติและลดความผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือ

2.ประหยัดเวลา

โปรแกรมบัญชีช่วยลดเวลาในการทำงานที่เกี่ยวกับบัญชี เช่น การสร้างรายงานการเงิน การสร้างใบแจ้งหนี้ และการจัดทำรายการบัญชีต่างๆ

3.ความสะดวกสบาย

การใช้โปรแกรมบัญชีทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่อื่นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและจัดการกับบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมบัญชีมักจะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เช่น การสร้างกราฟและรายงานทางการเงินที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีพื้นฐาน

ในการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีควรพิจารณาด้านความเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจหรือบุคคล รวมถึงความสามารถในการปรับแต่ง ค่าใช้จ่าย ระบบควบคุมความปลอดภัยข้อมูล และการสนับสนุนหลายรูปแบบในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจหรือบุคคลที่ใช้งาน

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

ทำได้ ไม่เสียหาย วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีอะไรบ้าง ?

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าของธุรกิจ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถติดตามการใช้จ่ายเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีกี่แบบ

 • แบบใช้สมุดบันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย คุณสามารถใช้สมุดบันทึกใดก็ได้ที่คุณมีอยู่แล้ว หรือจะซื้อสมุดบันทึกที่ออกแบบมาสำหรับการทำบัญชีโดยเฉพาะก็ได้

 • แบบใช้แอปพลิเคชันทำบัญชี

มีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถช่วยคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ แอปพลิเคชันเหล่านี้มักจะมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น การบันทึกรายรับรายจ่าย การคำนวณยอดคงเหลือ และการสร้างรายงาน

 • แบบใช้ซอฟต์แวร์ทำบัญชี

ซอฟต์แวร์ทำบัญชีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการทำบัญชีโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักจะมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายกว่าแอปพลิเคชัน และสามารถรองรับการทำบัญชีที่ซับซ้อนได้

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีใดในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำอย่างสม่ำเสมอ การทำบัญชีจะช่วยให้คุณรู้ว่าเงินของคุณไปไหนบ้าง และคุณสามารถประหยัดเงินได้อย่างไร

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น

 • ช่วยให้คุณรู้ว่าเงินของคุณไปไหนบ้าง
 • ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้
 • ช่วยให้คุณวางแผนการใช้เงินได้
 • ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าทางการเงินของคุณได้
 • ช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย

มีวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมากมายหลายวิธี แต่ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆ ที่คุณสามารถทำตามได้ด้วยตัวเอง

1. จดบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณทุกวัน

ขั้นตอนแรกของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณทุกวัน คุณสามารถทำได้โดยใช้สมุดบันทึกรายรับรายจ่าย หรือใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็ได้

2. แยกประเภทรายรับรายจ่ายของคุณ

เมื่อคุณจดบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณแล้ว คุณควรแยกประเภทรายรับรายจ่ายของคุณออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เป็นต้น

3. คำนวณรายรับรายจ่ายของคุณ

เมื่อคุณแยกประเภทรายรับรายจ่ายของคุณแล้ว คุณควรคำนวณรายรับรายจ่ายของคุณในแต่ละเดือน เพื่อให้คุณสามารถทราบได้ว่าคุณมีรายรับเท่าไหร่ และมีรายจ่ายเท่าไหร่

4. วิเคราะห์รายรับรายจ่ายของคุณ

เมื่อคุณคำนวณรายรับรายจ่ายของคุณแล้ว คุณควรวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถทราบได้ว่าคุณใช้จ่ายเงินไปกับอะไรมากที่สุด และคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนไหนบ้าง

5. วางแผนการเงินของคุณ

เมื่อคุณวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของคุณแล้ว คุณควรวางแผนการเงินของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้

ดังนั้น การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพราะจะช่วยให้คุณสามารถติดตามการใช้จ่ายเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบมากขึ้น หากคุณยังไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาก่อน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลย เพราะจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการเงินของคุณได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน
และถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech

ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี ทั้งที่มีโปรแกรมบัญชีอยู่แล้ว

องค์กรหลายแห่งในปัจจุบันน่าจะมีฝ่ายจัดทำบัญชีกันเองอยู่แล้ว รวมถึงบางองค์กรก็มีการใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อให้มีความง่ายต่อการจัดการกันเอง เพราะโปรแกรมบัญชีก็มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนและรอบด้าน ทั้งการทำบัญชี การออกใบเสนอราคา ซื้อ-ขาย และบันทึกรายการบัญชีต่างๆ แต่ถึงจะมีข้อดีรอบด้านขนาดนี้ องค์กรก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้งาน สำนักงานบัญขี อยู่ดี เพราะหลักๆ การปิดงบประมาณนั้น จำเป็นต้องให้นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นกฏระเบียบทื่สรรพากรกำหนดในมีนักบัญชีลงนามรายงานเพื่อจัดส่งภาษี

บทบาทของ สำนักงานบัญชี คืออะไร

1. บันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน

งานหลักของสำนักงานบัญชีคือการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการทางบัญชีต่าง ๆ เช่น รายการรายได้ รายการค่าใช้จ่าย รายการสินทรัพย์ รายการหนี้สิน และรายการทุน การจัดเตรียมงบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ

2. ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

3. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาแก่กิจการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การเลือกวิธีการบันทึกบัญชี การจัดโครงสร้างทางการเงิน วางแผนภาษี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี สำนักงานบัญชีอาจให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น ยื่นแบบภาษี จัดทำเอกสารทางภาษี จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำรายงานทางการเงิน

ข้อดีจากการจ้างสำนักงานบัญชี

1. ประหยัดเวลาและบุคลากรในการทำงาน

ไม่ต้องเสียเวลาและบุคลากรไปกับการจัดทำบัญชีและภาษี ซึ่งสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ป้องกันความเสี่ยงในการถูกปรับและด้านกฏหมาย

สำนักงานบัญชีมีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีที่จะช่วยตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและเสียค่าปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

ลดการทุจริตด้านการเงิน จากการทำบัญชีภายในบริษัท ด้วยตรวจสอบบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการรีเช็คข้อมูลการซื้อขาย

4. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

สำนักงานบัญชีสามารถให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การเลือกวิธีการบันทึกบัญชี การจัดโครงสร้างทางการเงิน วางแผนภาษี และปฏิบัติตามกฎหมาย

ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech 

7 เหตุผล ก่อนเลือกใช้โปรแกรมบัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี เป็นสำนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ได้เข้ามาว่าจ้าง โดยมีหน้าที่หลักๆ อาทิเช่น การับจ้างทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบประมาณ โดยเป็นบริการที่ครบวงจร สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาคนดูแลบัญชีของบริษัท แต่การเป็นบริษัทบัญชีนั้น อาจจะมีแค่กำลังคนในการทำงานต่างๆ ทำให้ปัจจุบันหลายสำนักบัญชีหันมาใช้โปรแกรมบัญชีเพิ่มเข้ามา เพื่อให้การทำงาานออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น และไม่มีข้อผิดพลาด เราจะพามาดูว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้สำนักงานบัญชี ต้องหันมาใช่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

7 เหตุผล ก่อนเลือกใช้โปรแกรมบัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี 

1. โปรแกรมบัญชีที่ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร

การรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร จะช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร 

2. โปรแกรมบัญชีที่ไม่มีข้อจำกัดในการดูแลบัญชี

โปรแกรมบัญชีที่จะเลือกใช้ไม่ควรมีข้อจำกัดในการดูแลบัญชี ช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถดูแลบัญชีได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่บันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน ไปจนถึงการจัดทำเอกสารทางภาษี ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานบัญชีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมบัญชีที่ดีควรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีปัญหาขัดข้องหรือล่มบ่อย ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและทันต่อเวลา และควรใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. สามารถ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel ได้

การ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel ได้ ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถนำไปใช้งานต่อได้ง่าย เช่น นำไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. เลือกโปรแกรมที่ไม่จำกัดการสร้างและจัดการรูปแบบการเงิน

ช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถออกแบบรูปแบบการเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

6. เลือกโปรแกรมที่มีทีม Support ดูแล

โปรแกรมบัญชีที่เลือกควรมีทีม Support คอยดูแลช่วยเหลือการใช้งาน ช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

7. บริการหลังการขาย

บริการหลังการขายที่ครอบคลุม เช่น การอัปเดตเวอร์ชันใหม่ การแก้ไขปัญหาการใช้งาน การอบรมการใช้งาน เป็นต้น

ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแรกมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech 

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนย้ายมาใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้านของชีวิต การทำบัญชีก็เช่นกัน จากเดิมที่ต้องใช้สมุด บัญชีและเครื่องคิดเลขในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย แต่ปัจจุบันมีระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูปที่ช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะย้ายมาใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป มีสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้

สิ่งต้องรู้เมื่อต้องย้ายมาใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์

1. สำรองข้อมูลบัญชีเดิม

ก่อนที่จะย้ายข้อมูลบัญชีไปยังระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป คุณควรสำรองข้อมูลบัญชีเดิมของคุณไว้ก่อน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

2. จัดหมวดหมู่บัญชี

การจัดหมวดหมู่บัญชีจะช่วยให้คุณสามารถจัดการและค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถจัดหมวดหมู่บัญชีตามประเภทของรายรับ-รายจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เป็นต้น

3. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูปส่วนใหญ่จะให้คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ โดยคุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้แต่ละคนว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนใดได้บ้าง

4. ทดลองใช้ระบบ

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูปจริง คุณควรทดลองใช้ระบบก่อน เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับการใช้งานและฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ

5. ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการได้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ให้บริการจะมีทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะย้ายมาใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูปจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้การทำบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

รู้จักฐานข้อมูล Big Data ตัวช่วยธุรกิจ Marketplace Online

ฐานข้อมูลของ Big Data แปลตรงตัวก็คือฐานข้อมูลใหญ่ หรือฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เกิดจากยุคก่อนๆ ที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้วิธีการบันทึกข้อมูลด้วยการจดหรือ Mannual เพราะยังไม่มีระบบคลาวด์ออนไลน์ ทำให้หาข้อมูลก็ยาก และยังเสี่ยงต่อข้อมูลเสียหายหรือสูญหายอย่างมาก แต่หลังจากโลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิตัล Big Data ก็กลายมาเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่พร้อมเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างมากมายมหาศาล ทำให้ธุรกิจไม่ว่าจะเล็ก กลาง หรือใหญ่ ก็สามารถใช้งาน Big Data ได้

ฐานข้อมูล Big Data มีข้อดียังไง 

 • ฐานข้อมูล Big Data สามารถรองรับได้ทั้งข้อมูลแบบโครงสร้าง (structured data) เช่น ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร และข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลวิดีโอ
 • ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล ทำให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดต้นทุน และการเพิ่มยอดขาย จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วิเคราะห์การแข่งขันขององค์กรที่ใช้ฐานข้อมูล Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง เนื่องจากสามารถมองเห็นภาพรวมของตลาดและแนวโน้มต่างๆ ได้ดีกว่า

ฐานข้อมูล Big Data กับ Marketplace Online

Big Data เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลาย เช่น ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลสถิติการตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Marketplace Online ในด้านต่างๆ ดังนี้

Personalization 

ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ Marketplace Online สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้มากขึ้น เช่น การแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง การเสนอโปรโมชั่นที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า เป็นต้น

Recommendation

การแนะนำสินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นพบสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น การแนะนำสินค้าตามประวัติการซื้อสินค้า การแนะนำสินค้าจากความสนใจของลูกค้า เป็นต้น

Targeting 

กำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ Marketplace Online สามารถสื่อสารและนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสนใจ การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ เป็นต้น

Fraud Detection

 รูปแบบการตรวจจับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ เช่น การทุจริต การฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ Marketplace Online สามารถปกป้องลูกค้าและทรัพย์สินของ Marketplace Online

Customer Service 

เราสามารถนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้า เช่น การตอบคำถามลูกค้า การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก Marketplace Online 

และนี่ก็คือความหมายของฐานข้อมูล Big Data ว่ามีประโยชน์และใช้งานในด้านระบบ Marketplace Online ได้ยังไงบ้าง หลักๆ ก็จะเป็นการประเมินถึงคุณภาพของระบบการจัดการทั้งหมด ดูองค์รวมเพื่อประมวลผลออกมา รวมถึงการนำไปใช้ปรับปรุงการดูแลลูกค้า ว่ามีข้อควรปรับตรงไหนบ้าง หรือควรแก้ไขอะไรยังไงต่อไปในอนาคตได้

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ เข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

ควรจ้างสำนักงานบัญชีหรือใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แบบไหนดีกว่า

ในยุคของการจัดการธุรกิจ การตัดสินใจว่าจะจ้างสำนักงานบัญชีหรือใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะทางการเงินและการรักษาประสิทธิภาพของบริษัท เนื่องจากทั้งสองตัวเลือกมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องประเมินความต้องการอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือก ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกข้อดี พร้อมทั้งความเหมาะสมของแต่ละตัวเลือกสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ว่าควรเลือกใช้แบบไหน

การเลือกจ้างสำนักงานบัญชี

การจ้างสำนักงานบัญชี เป็นการจ้างงานกับทีมนักบัญชีมืออาชีพที่จัดการด้านต่างๆ ของการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท และนี่ก็คือข้อดีของการเลือกสำนักงานบัญชี

1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สำนักงานบัญชีจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมภาษี การตรวจสอบบัญชี และการรายงานทางการเงิน ประสบการณ์และความรู้ของพวกเขาสามารถช่วยแนะนำการจัดการด้านการเงินที่ซับซ้อนได้

2. ได้รับการซัพพอร์ตโดยตรง

การทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชี มั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของคุณจะได้รับความเอาใจใส่ ความต้องการและการดูแลโดยเฉพาะของธุรกิจเป็นรายบุคคลได้ นักบัญชีจากสำนักงานสามารถให้คำแนะนำและการปรับรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อให้ทำข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้องตามกระบวนการ

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการลดความเสี่ยง

สำนักงานบัญชีจะคอยติดตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น การยื่นภาษี หรือการจัดการเอกสารกำกับภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและกฎระเบียบทางการเงิน นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินและหาคำตอบได้เมื่อพบปัญหา

การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

แต่ในทางกลับกัน การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นเหมือนนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ทางดิจิทัลสำหรับการจัดการงานบัญชีการเงิน โดยมักจะทำผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ และข้อดีของการใช้โปรแกรมดังกล่าวมีดังนี้

1. ความคุ้มทุน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นการจ่ายแบบครั้งเดียวโดยแต่ละแพคเกจก็จะแตกต่างกันออกไปตามจำนวน ทำให้คุ้มสำหรับต้นทุนของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างสำนักงานบัญชี ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการบำรุงรักษา

2. การเข้าถึงและความสะดวกสบาย

โปรแกรมบัญชีมีการทำงานบนคลาวด์ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้ร่วมใช้งาน สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพทางการเงินผ่านบัญชีและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

3. ระบบอัตโนมัติและประสิทธิภาพ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์สามารถปรับปรุงแก้ไขงานที่ต้องทำซ้ำๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการกระทบยอด ด้วยการลดการแทรกแซงให้เหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานบัญชีได้

แล้วควรเลือกใช้แบบไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจ

ถ้าต้องเลือกระหว่างการจ้างสำนักงานบัญชีและการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดธุรกิจ ความซับซ้อนของการทำบัญชี และลักษณะของธุรกิจ

ความซับซ้อนในการทำบัญชี

ธุรกิจที่มีโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนและแหล่งรายได้ที่หลากหลาย อาจได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลที่นำเสนอโดยสำนักงานบัญชี ในทางกลับกัน ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการทางการเงินน้อยกว่าอาจพบว่าโปรแกรมการบัญชีออนไลน์เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตนได้

ข้อพิจารณาด้านงบประมาณเงินทุน

ต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ แม้ว่าการจ้างสำนักงานบัญชีอาจมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูงกว่า แต่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ก็นำเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่าช่นกัน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินงานด้วยงบประมาณที่จำกัด

แผนการรองรับการเติบโตในอนาคต

ธุรกิจที่วางแผนเพื่อการขยายหรือกระจายความเสี่ยงตั้งแต่ต้น อาจพบว่าโปรแกรมการบัญชีออนไลน์สามารถปรับขนาดและปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และโปรแกรมเหล่านี้มักนำเสนอฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้

สุดท้ายแล้วไม่มีคำตอบไหนที่บอกได้ ว่าการจ้างสำนักงานบัญชีหรือการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์จะดีกว่า เพราะแต่ละตัวเลือกมีข้อดีที่แตกต่างกันและเหมาะกับบริบททางธุรกิจที่แตกต่างกัน ท้ายที่สุดแล้ว เจ้าของธุรกิจควรประเมินความต้องการเฉพาะ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการเติบโต เพื่อเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการบัญชีธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

Education Template

Scroll to Top