ภาษีย้อนหลังคืออะไร ทำไมต้องมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ?

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีเรื่องภาษีย้อนหลัง (Retroactive tax) เกิดขึ้นบ่อยมากในวงการธุรกิจและการเงิน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มีผู้ประกอบการและนักลงทุนหลายคนได้รับความเสียหายอย่างมาก วันนี้เราจึงมาทำความเข้าใจกับเรื่องแนวทางการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังว่ามันคืออะไร และทำไมถึงต้องมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 

ภาษีย้อนหลังคืออะไร ?

ภาษีย้อนหลังคือภาษีที่ต้องชำระสำหรับรายได้ที่ได้รับในปีภาษีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือชำระภาษีสำหรับรายได้ดังกล่าว

ทำไมต้องมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ?

มีหลายกรณีที่อาจทำให้มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เช่น

  • ผู้เสียภาษีไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับปีภาษีที่ผ่านมา
  • ผู้เสียภาษีคำนวณภาษีผิดพลาดและชำระภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
  • ผู้เสียภาษีมีรายได้ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในแบบแสดงรายการภาษี
  • ผู้เสียภาษีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางภาษี เช่น เปลี่ยนจากโสดเป็นสมรส หรือเปลี่ยนจากพนักงานประจำเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

การเรียกเก็บภาษีย้อนหลังสามารถทำได้นานแค่ไหน ?

โดยทั่วไปแล้วกรมสรรพากรสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดชำระภาษีสำหรับปีภาษีนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กรมสรรพากรอาจสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้นานกว่า 5 ปี เช่น ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยเจตนา

หากได้รับการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ควรทำอย่างไร?

หากได้รับการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ผู้เสียภาษีควรดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
  • หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดใดๆ ควรติดต่อกรมสรรพากรเพื่อสอบถามหรือยื่นคำร้องขอทบทวนคำสั่งเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
  • หากไม่สามารถชำระภาษีย้อนหลังได้เต็มจำนวนในคราวเดียว สามารถขอผ่อนชำระภาษีย้อนหลังได้โดยติดต่อกรมสรรพากร

การหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ผู้เสียภาษีควรปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีให้ตรงเวลาและครบถ้วน หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาษี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือกรมสรรพากร

สรุปคือ ภาษีย้อนหลัง (Retroactive tax) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับผู้เสียภาษีและรัฐ เพราะเป็นทางเลือกที่ดีในทางการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่เป็นข้อบังคับ ในการจัดการเงินเกิน ภาษีย้อนหลังจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ความเข้าใจกับกฎหมายภาษีเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรการเงินของรัฐในทางการเสียภาษีได้ดีขึ้น

Education Template

Scroll to Top