วางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุอย่างไร ให้มีความสุข

หนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆ คนอาจมองข้ามคือ การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ ที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกษียณอายุแล้วจะไม่มีรายได้ประจำจากการทำงานอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้เงินเดือน ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งถ้าต้องเริ่มออมเงินเพื่อใช้ในชีวิตหลังเกษียณ เราจึงจะมาแนะนำให้ดูกันว่าควรเริ่มวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุอย่างไรให้มีความสุข

5 ขั้นตอนการวางแผนหลังเกษียณอายุให้มีความสุข

1.ตั้งเป้าหมายเงินเก็บ

อย่างแรกต้องประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้หลังเกษียณอายุ จากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้เงินเดือนที่เราได้รับ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต สุขภาพของเรา แล้วค่อยเริ่มคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ โดยใช้สูตรคำนวณง่ายๆ ดังนี้

จำนวนเงินที่ต้องเก็บ = ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อปี x จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ

ตัวอย่าง

ถ้าต้องการจะใช้จ่ายเงินหลังเกษียณเดือนละ 25,000 บาท และคาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณจนถึงอายุ 80 ปี 

ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ = 25,000 บาท x 12 เดือน x 20 ปี = 6,000,000 บาท

2.วางแผนเก็บเงินอย่างไม่เร่งรัด

เมื่อเราทราบยอดจำนวนเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้หลังเกษียณแล้ว ก็ต้องวางแผนการออมเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจจะเริ่มต้นจากการออมเงินเดือนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังในการออมของแต่ละคน แต่ควรออมเงินให้สม่ำเสมอ เพื่อเริ่มสร้างวินัยในการออมของเรา

3.อัตราเงินเฟ้อในอนาคต

อัตราเงินเฟ้อในอนาคตจะทำให้เงินออมของเราลดลงเรื่อยๆ หรือลดลงเร็วกว่าที่ได้คำนวณไว้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาอัตราเงินเฟ้อเข้าไปในแผนเกษียณด้วย โดยสามารถคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเก็บเพิ่มเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อได้ โดยใช้สูตรคำนวณง่ายๆ ดังนี้

จำนวนเงินที่ต้องเก็บเพิ่มเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ = เงินออมที่ต้องการ x อัตราเงินเฟ้อ

ตัวอย่าง

หากเราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 5% ต่อปี และต้องการมีเงินออมหลังเกษียณ 6,000,000 บาท ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องเก็บเพิ่มเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ = 6,000,000 บาท x 5% = 300,000 บาท

4.พยายามอย่าก่อหนี้ก้อนโต

เพราะหนี้สินจะทำให้เงินออมของเราที่เก็บไว้ใช้ลดลงพยายามอย่าก่อหนี้ก้อนโต โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด ที่ดอกเบี้ยสูงถึง 12 -25% เป็นต้น

5.กองทุนรวมอีกเส้นทางที่น่าสนใจ

กองทุนรวมเป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดี และมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวถ้าพอที่จะแบ่งเงินบางส่วนไว้ลงทุนได้ กองทุนรวมก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ

นอกจากนี้ ที่เราะแนะนำ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรรวมไว้เป็นข้อคิดเสริมในการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ เช่น สุขภาพของเรา ครอบครัว ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อวางแผนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

Education Template

Scroll to Top