การชำระภาษีธุรกิจของคุณ ชำระได้ที่ไหนบ้าง ?

ส่วนของภาษีธุรกิจคือภาษีที่จัดเก็บจากกิจการเฉพาะ เช่น กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ การรับประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ทำการจัดเก็บจากกิจการทุกประเภท ภาษีธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บรายได้จากกิจการที่มีความเสี่ยงสูง หรือกิจการที่มีรายได้สูง โดยกำหนดอัตราภาษีที่สูงกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วการชำระภาษีธุรกิจของคุณ ชำระได้ที่ไหนบ้าง ? เราได้รวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

ช่องทางสำหรับการชำระภาษีธุรกิจ มีทางไหนบ้าง?

การชำระภาษีธุรกิจสามารถชำระได้หลายช่องทาง ดังนี้

1.ที่สำนักงานสรรพากร 

ทางผู้ประกอบการสามารถชำระภาษีธุรกิจได้ที่สำนักงานสรรพากรสาขาที่ตนเองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยนำแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ไปยื่นพร้อมชำระภาษี 

2.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับใครที่สะดวกชำระภาษีธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) โดยเข้าเมนู “ชำระภาษี”

3.ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณสำนักงานสรรพากร สามารถไปติดต่อชำระภาษีธุรกิจผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ร่วมรายการแทนได้ โดยนำแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ไปยื่นพร้อมชำระภาษี เช่นเดียวกับสำนักงานสรรพากร 

4.ธนาณัติ 

การชำระภาษีธุรกิจด้วยธนาณัติ ต้องเข้าข่ายเงื่อนไข “ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร“ จากนั้นให้ดำเนินการส่งธนาณัติที่เท่ากับจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ส่งไปพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (ห้ามหักค่าธรรมเนียม ในการส่งธนาณัติ) โดยสั่งจ่าย         

แล้วกรณีเจ้าของกิจการไม่ได้อยู่ในประเทศ ต้องทำอย่างไร?

สำหรับกรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร สามารถใช้ช่องทางการชำระภาษีธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยเข้าเมนู “ชำระภาษี” บนเว็บไซต์กรมสรรพากร

ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านควรชำระภาษีธุรกิจให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับของภาษี หรือศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ วิธีการชำระภาษี – กรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกัับการเสียภาษีเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรได้

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

Education Template

Scroll to Top