ต้นทุนระหว่างการผลิต คืออะไรและมีอะไรบ้าง??

ต้นทุนระหว่างการผลิต หมายถึง วัตถุดิบ ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต ที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หรือ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป เช่น การผลิต ขวดพลาสติก ที่ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ หรือ การผลิตขนมปังที่ยังไม่ไม่ได้บรรจุแพ็คเป็นต้น โดยมากงานระหว่างทำ จะอยู่ใน สายการผลิตซึ่งต้องรอระยะเวลาการผลิตให้แล้วเสร็จ

 

เราสามารถแบ่งต้นทุนของวัตถุดิบหรือ วัสดุตามลักษณะของกระบวนการและการควบคุมได้ดังนี้

 
1.วัตถุดิบที่ต้องใช้
 

วัตถุดิบเป็นวัสดุทางตรงที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก การควบคุมต้องเน้นทุกกระบวนการ เช่น กระบวนการสั่งซื้อต้องมีการประมาณการที่แม่นยำจากฝ่ายขาย การเก็บวัตถุดิบที่มากเกินไปทำให้เกิดต้นทุนจมที่ไม่เอื้อต่อการผลิต

 
2.งานระหว่างทำ (Work In Process : WIP)
 

งานระหว่างทำหรือ WIP เป็นงานอยู่ในระหว่างกระบวนการที่ยังผลิตไม่เสร็จ เกิดเป็นค่ารักษา, ค่าเสียโอกาส อันเนื่องมาจากการวางแผนและการควบคุมกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ หรือไม่ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง ก็จะเกิดงานคงค้างในกระบวนการผลิตที่ยังไม่สามารถทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ หากต้นทุนในส่วนนี้ยิ่งมาก ความเสี่ยงต่อการสูญเสียก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วย.

 
3.ชิ้นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Semi Product/Part and Finish Goods)
 

ชิ้นงานเมื่อถูกผลิตเสร็จก็จะถูกส่งเข้าไปเก็บยังคลังสินค้าในกรณีที่ยังเป็นชิ้นส่วนอยู่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป(Semi Product) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finish Goods). หากเราผลิตมากเกินไปจะมีผลเสียคือ จำนวนสินค้าตงค้างมีมากและมีโอกาสเสียหาย และยังต้องเสียค่าบำรุงรักษามากตามไปด้วย แต่หากน้อยเกินไปจะสูญเสียโอกาสทางการขาย

 

 

ดังนั้นในความสำคัญของการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตจึงจำเป็นมาก ในทุกประเภทธุรกิจผลิต ซึ่งการจะได้ถึงข้อมูลที่แม่นยำต่อการบริหารจัดการเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ระบบที่มีความเชื่อถือได้ และตอบโจทย์ต่อการใช้งานในประเภทธุรกิจนั้นๆด้วย

 
โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมบัญชีที่ออกแบบมาเพื่องานด้านการผลิตโดยเฉพาะและสามารถช่วยเจ้าของกิจการในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

Scroll to Top