อะไรคือ มาตรฐานอุตสาหกรรม และ การขอ มอก ทำอย่างไร

ถ้าพูดถึงคำว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกท่านย่อมเคยได้ยินกันมาก่อนเป็นเวลาช้านานแล้ว วันนี้เราจะมารู้จักกับความหมายที่แท้จริงของ มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัน ว่าคืออะไรกันแน่

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยประกอบ ด้วยเกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เช่นมาตรฐานแอร์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง เป็นต้น

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

ขั้นตอนการดำเนินงานขอมาตรฐาน มอก. สำหรับผู้ผลิตในประเทศประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้

1. ขออนุญาตผลิตจากกระทรวงอุตสาหกรรม

2. จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ (ต้องใช้ห้อง Lab. ที่ใช้ทดสอบตามกำหนดของ สมอ)

3. เมื่อตัวอย่างผ่านการทดสอบ จะมีการเข้าไปตรวจโรงงานโดยเจ้าหน้าที่ สมอ

4. เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจโรงงานเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตให้ทำการผลิตและใช้ตรา ม.อ.ก ได้

5. ใบอนุญาตการผลิตจะมีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเนื้อหามาตรฐานนั้นๆ

6. จะมีการตรวจติดตามผลโรงงานผลิต ปีละครั้ง

7. ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบใน ค่าใช้จ่ายเช่น การทดสอบ ใบอนุญาตการผลิต ค่าเดินทาง ค่าตรวจโรงงานผลิตครั้งแรก ค่าตรวจติดตามผลโรงงานผลิตในปีถัดไป

8. ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในทางกฏหมาย ในสินค้านั้นๆ

(ที่มา เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม )

  
การตรวจสอบ การควบคุมที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางระบบควบคุมกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้น ตั้งแต่เรื่อง การรับวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป
 
การใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นการช่วยผู้ประกอบการในจุดเริ่มต้นเหล่านี้ โดยตัวระบบได้มีการวางขั้นตอนการตรวจสอบ การวางรูปแบบของเอกสารการทำงาน ตลอดจน การวิเคราะห์และประเมินผล ในทุกขั้นตอนการทำงาน
 
ที่มา : โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

Scroll to Top