API

Application Programming Interface (API)

 
API คืออะไร ใช้ทำอะไร เป็น Applications Program Interface - Saixiii

เมื่อถึงจุดนึงที่ธุรกิจมีการขยายตัวออกไป โดยธรรมชาติแล้ว ระบบเดิมจะไม่รองรับ เพราะธรรมชาติของการใช้งานระบบหรือโปรแกรมจะเหมือนกับการใส่เสื้อที่พอตัว พอวันนึงตัวเราใหญ่ขึ้น เสื้อก็จะไม่รองรับเช่นกัน

 

มีอยู่ 2 แนวทาง 1 คือการเปลี่ยนไประบบใหม่ทั้งหมดเลย ซึ่งข้อดีคือ ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดอยู่แล้ว ไดใช้ Function ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเติบโตในอนาคต และเหมาะกับเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสียคือผู้ใช้งานต้องมาเริ่มต้นใหม่ และ ผู้ใช้งานยเดิมจะไม่อยากจะเปลี่ยนเนื่องจาก ผู้ใช้งานจะชินกับของเดิมๆไปแล้ว นอกจากนั้นข้อมูลของเดิมมีจำนวนมาก จึงยากแก่การขึ้นระบบใหม่ และต้องลงทุนสูง

 

จึงเป็นที่มาของการเชื่อมระบบเก่าเข้าไปยังระบบใหม่

 

ในสมัยก่อน การเชื่อมระบบจะทำไม่ได้เลย หรือ ทำได้แต่ยากและซับซ้อนมากๆ เพราะโปรแกรมต่างคนต่างคุยกันคนละภาษา แต่ในปัจจุบันได้มีภาษากลางในการคุยกันของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า Web Service

ด้วยเทคโนโลยีนี้ การเชื่อมระบจึงสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่โปรแกรมที่จะมีเทคโนโลยีตัวนี้ จะต้องพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ ต้องเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech จึงมาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมระบบนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในแง่ของการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมหลายๆโปรแกรมในองค์การให้สามารถเชื่อมโยงพูดคุยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

สนใจติดต่อ www.acccloud.tech

ทำความเข้าใจ อะไรคือ Web Service API

ในการทำงาน ทั่วไปแล้วมักมีแต่ละโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการคนละอย่างของเรา เช่น มีโปรแกรมบัญชีเพื่อทำบัญชี โปรแกรมบุคคลเพื่อทำเกี่ยวกับพนักงาน โปรแกรมบริหารโครงการเพื่อติดตามจัดการโครงการต่าง และเรามักอยากจะให้เอาข้อมูลของโปรแกรมโน้น มาใส่ใน โปรแกรมนี้ เช่นข้อมูลลูกค้าอยู่โปรแกรมขาย เราอยากจะได้มาในบัญชีเพื่อตั้งหนี้ด้วยได้ไหม หรือ ข้อมูลการผลิตอยู่โปรแกรมผลิต เราอยากจะเอาสินค้ามาในโปรแกรมสต๊อก เป็นต้น

Web Service API คือ?

นี่เป็นปัญหาโลกแตกของการทำงานจริง ซึ่งเจอกันทุกที่ ดังนั้นในโลกของเทคโนโลยีจึงมีการกำหนดมาตรฐานการคุยกันของ Software ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่า Web Service หรือ API ที่ย่อมาจาก Application Programming Interface เป็น ช่องทางการเชื่อมต่อ ที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น หรือเชื่ิอมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการตัวอย่าง เช่น Google Maps API คือบริการของGoogle อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถนำข้อมูลของ Google Maps ที่ทาง Google ให้บริการโดยส่วนมากจะนำมาใช้กับเว็บไซต์ ของบริษัทฯหรือเว็บไซต์ห้างร้านต่างๆ จากเว็บที่ดึง API แบ่งเป็น1.เอพีไอที่ขึ้นกับภาษา (language-dependent API) คือ API ที่สามารถการเรียกใช้จากโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น และ 2. API ที่ไม่ขึ้นกับภาษา เรียกได้จากโปรแกรมหลายๆภาษา API (ทั้งนี้ API สามารถใช้งานได้กับภาษาในการเขียนโปรแกรมที่รองรับเท่านั้น ซึ่งมันจะถูกจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ Syntax ที่เรียกไปใช้งานได้)

Education Template

Scroll to Top