อุตสาหกรรม

การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

บทความนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สักเท่าไหร่นะครับ แต่เป็นประสบการณ์จากที่ได้ไป Consult โรงงานมาหลายๆที่

 

ทุกโรงงานไม่ว่าจะมีการจัดการที่ดี หรือไม่ก็ตาม จะมีสิ่งนึงที่คล้ายๆกันคือ ของเสียจากการผลิต ไม่ว่าจะเป็นของที่ต้องเสียทิ้งจริงๆหรือ ของที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ในกรณีที่ของเสียทิ้งจริงๆการจัดการของเสียนับเป็นสิ่งที่สำคัญหลักคือพยายาม ให้นึกถึงโรงงานคือร่างกายของเราเอง ของเสียคือสิ่งที่ขับถ่ายจากร่างกาย ดังนั้นการจะสิ่งของเสียจากร่างกายต้อง รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ปริมาณให้เพียงพอไม่มากเกินไป

 

ในโรงงานก็เช่นเดียวกันหลักการคือ

 

1. ลดการใช้วัตถุดิบ ใช้เท่าที่จําเป็น (Reduce)

 

2. พยายามซ้ำ (Reuse)

 

3 นำมาแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle)

 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการของเสีย จะมีกิจกรรมต่างๆดังนี้คือ

๐ มีปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในส่วนของการผลิตและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

๐ จัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามสมควรและ คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

๐ ยึดตามกฎหมายกําหนดเป็นตัวตั้งต้นก่อน จากนั้นค่อยมาดูกิจกรรมการจัดการของเสียชนิดต่างๆ ตั้งแต่การจัดเก็บของเสีย การนําไปใช้ และการกำจัดทิ้ง

 

ประโยชน์จากการจัดการของเสีย หลักๆคือการลดต้นทุนการปฏิบัติงาน การลดต้นทุนพลังงาน การมีพื้นที่ใช้สอยในโรงงานที่มากขึ้น และ แน่นอนว่าประสิทธิภาพการผลิตจะสูงขึ้นตามไปด้วยครับ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

การติดตั้งรหัสสินค้าในอุตสาหกรรมผลิต

ทำไมต้องติดตั้งรหัสสินค้าในอุตสาหกรรมผลิต

โดยอุตสาหกรรมการผลิต จะมีลักษณะคล้ายๆกัน (ร่วมกัน) เกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ ดังนี้

 
  1. วัตถุดิบมีจำนวนมาก แต่ที่ใช้จริงๆมีไม่ถึง 20% ที่เหลือเป็น วัสดุสิ้นเปลือง

  2. วัตถุดิบที่มีจำนวนมาก โดยมากจะไม่ทราบถึงจำนวนสต๊อกคงเหลือที่แท้จริง

  3. สินค้าสำเร็จรูป เดียวกัน แต่สูตรการผลิตแตกต่างกัน ตามลูกค้าแต่ละเจ้า ทำให้สินค้าเดียวกัน กลายเป็นหลายสินค้าไป

และอื่นๆ

 

ดังนั้น การติดตั้งรหัสสินค้า ในระบบบริหารการผลิต จึงเป็นหัวใจที่สำคัญ เนื่องจาก รหัสสินค้าจะเป็นโครงของระบบ เป็นหัวใจของการควบคุมสต๊อก เพื่อให้ทราบว่าสินค้าแต่ละตัวมีจำนวนคงเหลือเท่าไหร่กันแน่

การติดตั้งรหัสสินค้าในอุตสาหกรรมผลิต

การติดตั้งรหัสสินค้านับเป็นศาสตร์และศิลป์ ในการตั้งไปพร้อมๆกัน เช่น การตั้ง Code ให้อ่านได้รู้เรื่อง เช่น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท TV LED ยี่ห้อ Samsung รุ่น AD1885 เราอาจจะตั้งเป็น TVLED-EL-AD1885

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 

โดยที่ความหมายคือ TVLED กลุ่ม EL(ectric) รุ่น AD1885 ข้อดีคือผู้อ่านจะเข้าใจทันที โดยไม่ต้องไปหาชื่อสินค้า แต่ข้อเสียคือ ต้องคิดและวางแผนการตั้งรหัสก่อน เพื่อให้สื่อความหมายและใข้ได้ในระยะยาว

 

หรือประเภท 2 คือ การตั้งโดยยึดจาก Running No. เช่น TV000001 เป็นต้น วิธีนี้ข้อดีคือง่าย แต่ข้อเสียคือ ไม่สื่ออะไรเลย (โดยมากผมจะเจอรหัสที่ตั้งแบบนี้เป็นจำนวนมาก จากโปรแกรมบัญชีตามท้องตลาด) พอใช้ไปนานๆเข้า จะกลายเป็นสินค้าเดียวกันแต่มีหลายรหัส เพราะเราจำไม่ได้ว่าเคยตั้งไปแล้วหรือยัง

 

ดังนั้น การตั้งรหัส ควรจะแยกประเภทเป็น สินค้าสำเร็จรูป และ วัตถุดิบ และ วัตถุดิบสิ้นเปลือง

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
 

ประเภทสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ ควร ตั้งเป็นรหัสที่อ่าน Code ออกและ ประชุมวางแผนการตั้งรหัสให้เรียบร้อยเสียก่อน ส่วนวัตถุดิบสิ้นเปลือง ควรจะต้องวิเคราะห์ว่าเราจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องคุม Stock ถ้าจำเป็นให้ตั้งรหัสที่มีความแตกต่างจาก สินค้าสำเร็จรูป และ วัตถุดิบ ส่วน ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่ต้องตั้ง ใช้รหัสกลาง แต่เปลี่ยนชื่อสินค้าตอนออกเอกสารเอา โปรแกรมบัญชี ทั้วไปจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้ ยกเว้นโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ซึ่งมี Function รองรับทุกรูปแบบในการตั้งรหัส เนื่องจาก โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้ผ่านการนำไปใช้ในโรงงานผลิตจำนวนมาก และได้มีการปรับแก้ไขให้รองรับกรณีต่างๆเหล่านี้แล้ว

 

ดูรายละเอียดได้ที่ www.acccloud.tech

โปรแกรมบัญชี

การใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจ

นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ที่มา Wikipedia)

 
 
ดังนั้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องทราบด้วยว่านวัตกรรมนั้นมีประโยชน์และโทษอย่างไร
 

ประโยชน์ของการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงาน

 

1. การลดต้นทุนแรงงาน จากเดิมใน process นึงอาจจะมีคนอยู่ 5-6 คน เมื่อนำเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมที่ช่วยเหลือในการทำงานมาใช้แล้วอาจจะลดคนลงเหลือแค่ 1-2 คน ซึ่งธุรกิจจะสามารถประหยัดค่าแรงงานลงไปได้

 

2 ด้านความถูกต้องและแม่นยำ จะนำมาซึ่งการลดต้นทุนด้านการผลิตลง (ของเสียจะลดลง)

 

3. ด้านความรวดเร็ว นอกจากการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงานจะลดจำนวนคนได้แล้ว ยังช่วยให้งานออกมารวดเร็วขึ้นและถูกต้องมาขึนด้วยเช่นกัน

 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคตธุรกิจจะต้องแข่งกันด้วยเทคโนโลยี หากเทคโนโลยีใครสูงกว่า ดีกว่า ผู้นั้นเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในตลาด

ดังนั้นหากท่านวางแผนว่าจะปรับปรุงองค์กรของท่านให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ขอให้หมั่นศึกษาหานวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเพื่อปรับปรุงองค์กรของท่านอยู่ตลอดเวลา

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมบัญชีที่เน้นทางด้านการใช้นวัตกรรม Cloud Computing เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และ ควบคุมภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี Cloud เข้ามาช่วย

 

 

ที่มา https://www.acccloud.tech

 

อะไรคือ Web Based ERP และจำเป็นแค่ไหนในองค์กร

ถ้าพูดถึงการนำระบบ ERP มาใช้ในองคฺ์กร หลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของเราเองและทำงาน Routine ไปในแต่ละวัน ซึ่งในยุคอดีตที่ internet ยังไม่มีบทบาทกับชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่ การใช้โปรแกรมบน Web Based อาจจะไม่จำเป็นนัก แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป พฤติกรรมของคนในสังคมก็เปลี่ยนตามไปด้วยกันโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 

การทำงานร่วมกันบนระบบ Cloud เริ่มมีบทบาทกับคนในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการสื่อสารและ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระบบ Internet จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น

 

ในองค์กร เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบัญชี คือหัวใจขององคฺ์กร ที่จะเก็บข้อมูลการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย สินค้า และ อื่นๆด้วยโปรแกรมบัญชี ดังนั้น โปรแกรมบัญชีที่ทำงานผ่าน CLoud ด้วยเทคโนโลยี Web Based (หน้าจอทำงานบน Google Chrome/ Safari / firefox) จึงเป็นสิ่งที่โปรแกรมทุกโปรแกรมในอนาคตจะต้องเดินไปในทิศทางนี้ ด้วยสาเหตุดังนี้

 

1. การขยายตัวสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีในอนาคต หากยังยึดติดกับรูปแบบโปรแกรมที่ทำงานโดยต้องติดตั้งผ่าน windows แน่นอนว่า การขยายตัวลำบาก ซึงจะมีผลต่อการเติบโตขององค์กรเช่นกัน (พื้นฐานไม่ดี)

 

2. การพัฒนาของ เทคโนโลยี internet และ ความเร็วที่สูงมากขึ้น ดังนั้น การทำงานของคนในองค์กรในอนาคต จะเป็นรูปแบบเคลื่อนที่ตลอดเวลา ( Mobility ) ทำให้โปรแกรมบัญชีต้อง สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานด้วยเช่นกัน

 

3. การเติบโตของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามา Disrupt ตลาดได้ตลอดเวลา แน่นอนว่า ถ้าเราปรับตัวไม่ทัน ไม่นานนักจะโดนตายไปอย่างแน่นอน

 
 

ดังนั้นในการเลือกซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าโปรแกรมใดก็ตาม ขอให้ผู้ที่จะซื้อตัดสินใจเงื่อนไขตามนี้ว่า

 
 

1. โปรแกรมนี้สามารถเข้ามาช่วยการทำงานให้สะดวกขึ้นและ ตอบโจทย์ความต้องการหรือไม่ 2. โปรแกรมนี้ทำงานแบบ Web Based Application บน Cloud หรือไม่ (ไม่ใช่เป็นโปรแกรมบน Windows แล้วไป ฝากไว้กับ Server ที่ใดที่หนึ่งแล้ว Remote เข้าไปทำงาน นั่นเป็นเทคโนโลยีเก่ามาก ซึ่งทั่วโลกเขาหยุดใช้กันหมดแล้ว) ถ้าเป็นแบบนั้น อย่าใช้เลยครับ เพราะเสียเงินใช้ไป ไม่นานก็ต้องเปลียนอีก เปลืองเงินและเวลาโดยใช่เหตุ 3. โปรแกรมนี้ รองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้จริงๆหรือไม่ และ รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตรฐาน API Web service ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ก็อย่าใช้เลยครับ วันหลังเราไม่สามารถเอาข้อมูลเราไป Plug in กับระบบอะไรได้เลย นอกจาก Excel สุดท้ายต้องมาเสียเงินจ้างคนเพิ่มเพื่อให้ทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

 
 

ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมบัญชี AccCloud.co จึงได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ทางด้านนี้ และเราได้เติบโตขึ้นมาในFunction ระดับเดียวกับ ERP ขนาดใหญ่ ดังนั้น โปรแกรมบัญชี AccCloud จึงจัดได้ว่าเป็นโปรแกรมลูกผสมระหว่างโปรแกรมบัญชี กับ โปรแกรม ERP ในองค์กร ที่ทำงานบน Cloud ผ่าน Web Browser อย่างแท้จริง

 
บทความที่เกี่ยวข้อง

 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมคืออะไร

หากพูดถึง Computer ทุกคนคงรู้จักกันดีว่า คืออุปกรณ์ช่วยในการทำงานของมนุษย์ มีทั้ง PC Computer , Notebook Computer, Tablet Computer , Mobile และ อื่นๆ อีกสารพัด ซึ่งการใช้งานก็จะเหมือนๆกันคือ ช่วยในการประมวลผลชุดคำสั่ง (Software) ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

แต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะเหมาะกับงานทุกประเภท เช่นหากเราเอา PC Computer หรือที่เรียกว่า Computer ตั้งโต๊ะ พกติดตัวไว้ใช้งาน นี่ก็ไม่ใช่ละ เพราะขนาดของมันใหญ่โตเทอะทะ ไม่สะดวกต่อการพกติดตัว เราจึงจำเป็นต้องมี NoteBook Computer เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน แต่Notebook computer ก็ยังจะไม่ทันเวลาหากเราต้องการใช้งานในทันที จึงเป็นที่มาของ Mobile Computer เช่นอุปกรณ์ Tablet

 

ในภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกันใน กระบวนการผลิตมักจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอย่างมาก เช่นโรงงานเหล็ก โรงงานอลูมิเนียม มักจะเจอสภาวะร้อนจัดในระหว่างกระบวนการผลิต หรือ โรงงานอาหารแช่แข็งมักจะเจอสภาวะเย็นจัด ดังนั้นหากเอา Computer ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Table หรือ อะไรก็แล้วแต่ไปวาง รับรองได้ครับ ไม่เกิน 3 วัน พัง!!!

 
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 

 

 

แต่อย่างไรก็ดี หากเราต้องการควบคุมการทำงานในกระบวนการเหล่านี้ที่หน้างานเลย เราก็ต้องมีอุปกรณ์ Computer ประเภทใช้ที่หน้างานเหล่านี้ได้ เราเรียกมันว่า “Panel PC” ครับ

 

Panel PC โดย Concepts แล้ว มันคือ Computer นี่แหล่ะครับ แต่ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สุดโหด เช่นร้อนจะ เย็นจัด มีฝุ่นละอองหนาแน่น มีความชื้นสูง เป็นต้น

จะทำการต่อเชื่อมกับระบบ ERP ภายในองค์กรเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตในกลุ่มของ Work In Process ครับ

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud ได้ทำการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ Panel PC เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านการผลิตได้อย่างครบวงจร เพื่อเก็บได้ถึงรายละเอียดในระหว่างการผลิต

 

 

องค์ประกอบของ อุตสาหกรรม 4.0

 
 
 

เรามารู้จักกับองค์ประกอบของคำว่า อุตสาหกรรม 4.0 กันเถอะ

 

โดยนิยามของ อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว หมายถึงการผลิตด้วยการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ จากการผลิตที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จึงต้องมีการออกแบบ function การผลิตที่ละเอียดขึ้นแบบที่มนุษย์ไมสามารถผลิตได้ เป็นยุคใหม่ของการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง ซึ่งตัวที่ผลักดันได้ชัดเจนที่สุดให้เกิด 4.0 ขึ้นมาคือ อินเทอร์เน็ต/ไซเบอร์

มีองค์ประกอบด้งนี้

Cloud Computing หรือ การประมวลผลจากส่วนกลางบนที่ทำงานร่วมกัน

 

Big Data จะมาจากการทำงานร่วมกันซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่จำนวนมากเพือทำการวิเคราะห์และตัดสินใจต่างๆ

Cyber Security หรือ ความปลอดภัยของข้อมูล

Integration ทั้งแนวระดับและแนวลึกของเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน

Robotic ก็คือ เครื่องกลประเภทหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติที่ต้องทำการสื่อสารกันภายใต้ระบบเดียวกัน

นอกจากนันยังมี AR เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถดูการผลิตต่างๆได้เสมือนจริง

 

Simulation หรือการจำลองการผลิต ก่อนที่จะตัดสินใจผลิตอะไรสักอย่างนึง

Additive Manufacturing

และ Internet Of Thing (IOT) เป็นส่วนสุดท้าย

 

การทำงานร่วมกันต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิต และ การลดต้นทุนจำนวนมหาศาลในระยะยาว

 

ในระยะยาวแล้ว โปรแกรมบัญชี AccCloud จะมี Function เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม 4.0 โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเปิดระบบมาใช้ได้ทันที

 

 

 

ที่มา www.acccloud.tech

อะไรคือ มาตรฐานอุตสาหกรรม และ การขอ มอก ทำอย่างไร

ถ้าพูดถึงคำว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกท่านย่อมเคยได้ยินกันมาก่อนเป็นเวลาช้านานแล้ว วันนี้เราจะมารู้จักกับความหมายที่แท้จริงของ มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัน ว่าคืออะไรกันแน่

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยประกอบ ด้วยเกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เช่นมาตรฐานแอร์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง เป็นต้น

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

ขั้นตอนการดำเนินงานขอมาตรฐาน มอก. สำหรับผู้ผลิตในประเทศประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้

1. ขออนุญาตผลิตจากกระทรวงอุตสาหกรรม

2. จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ (ต้องใช้ห้อง Lab. ที่ใช้ทดสอบตามกำหนดของ สมอ)

3. เมื่อตัวอย่างผ่านการทดสอบ จะมีการเข้าไปตรวจโรงงานโดยเจ้าหน้าที่ สมอ

4. เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจโรงงานเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตให้ทำการผลิตและใช้ตรา ม.อ.ก ได้

5. ใบอนุญาตการผลิตจะมีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเนื้อหามาตรฐานนั้นๆ

6. จะมีการตรวจติดตามผลโรงงานผลิต ปีละครั้ง

7. ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบใน ค่าใช้จ่ายเช่น การทดสอบ ใบอนุญาตการผลิต ค่าเดินทาง ค่าตรวจโรงงานผลิตครั้งแรก ค่าตรวจติดตามผลโรงงานผลิตในปีถัดไป

8. ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในทางกฏหมาย ในสินค้านั้นๆ

(ที่มา เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม )

  
การตรวจสอบ การควบคุมที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางระบบควบคุมกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้น ตั้งแต่เรื่อง การรับวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป
 
การใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นการช่วยผู้ประกอบการในจุดเริ่มต้นเหล่านี้ โดยตัวระบบได้มีการวางขั้นตอนการตรวจสอบ การวางรูปแบบของเอกสารการทำงาน ตลอดจน การวิเคราะห์และประเมินผล ในทุกขั้นตอนการทำงาน
 
ที่มา : โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech

Education Template

Scroll to Top