สำนักงานบัญชี

ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี ทั้งที่มีโปรแกรมบัญชีอยู่แล้ว

องค์กรหลายแห่งในปัจจุบันน่าจะมีฝ่ายจัดทำบัญชีกันเองอยู่แล้ว รวมถึงบางองค์กรก็มีการใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อให้มีความง่ายต่อการจัดการกันเอง เพราะโปรแกรมบัญชีก็มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนและรอบด้าน ทั้งการทำบัญชี การออกใบเสนอราคา ซื้อ-ขาย และบันทึกรายการบัญชีต่างๆ แต่ถึงจะมีข้อดีรอบด้านขนาดนี้ องค์กรก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้งาน สำนักงานบัญขี อยู่ดี เพราะหลักๆ การปิดงบประมาณนั้น จำเป็นต้องให้นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นกฏระเบียบทื่สรรพากรกำหนดในมีนักบัญชีลงนามรายงานเพื่อจัดส่งภาษี

บทบาทของ สำนักงานบัญชี คืออะไร

1. บันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน

งานหลักของสำนักงานบัญชีคือการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการทางบัญชีต่าง ๆ เช่น รายการรายได้ รายการค่าใช้จ่าย รายการสินทรัพย์ รายการหนี้สิน และรายการทุน การจัดเตรียมงบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ

2. ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

3. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาแก่กิจการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การเลือกวิธีการบันทึกบัญชี การจัดโครงสร้างทางการเงิน วางแผนภาษี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี สำนักงานบัญชีอาจให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น ยื่นแบบภาษี จัดทำเอกสารทางภาษี จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำรายงานทางการเงิน

ข้อดีจากการจ้างสำนักงานบัญชี

1. ประหยัดเวลาและบุคลากรในการทำงาน

ไม่ต้องเสียเวลาและบุคลากรไปกับการจัดทำบัญชีและภาษี ซึ่งสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ป้องกันความเสี่ยงในการถูกปรับและด้านกฏหมาย

สำนักงานบัญชีมีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีที่จะช่วยตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและเสียค่าปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

ลดการทุจริตด้านการเงิน จากการทำบัญชีภายในบริษัท ด้วยตรวจสอบบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการรีเช็คข้อมูลการซื้อขาย

4. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

สำนักงานบัญชีสามารถให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การเลือกวิธีการบันทึกบัญชี การจัดโครงสร้างทางการเงิน วางแผนภาษี และปฏิบัติตามกฎหมาย

ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech 

7 เหตุผล ก่อนเลือกใช้โปรแกรมบัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี เป็นสำนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ได้เข้ามาว่าจ้าง โดยมีหน้าที่หลักๆ อาทิเช่น การับจ้างทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบประมาณ โดยเป็นบริการที่ครบวงจร สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาคนดูแลบัญชีของบริษัท แต่การเป็นบริษัทบัญชีนั้น อาจจะมีแค่กำลังคนในการทำงานต่างๆ ทำให้ปัจจุบันหลายสำนักบัญชีหันมาใช้โปรแกรมบัญชีเพิ่มเข้ามา เพื่อให้การทำงาานออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น และไม่มีข้อผิดพลาด เราจะพามาดูว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้สำนักงานบัญชี ต้องหันมาใช่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

7 เหตุผล ก่อนเลือกใช้โปรแกรมบัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี 

1. โปรแกรมบัญชีที่ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร

การรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร จะช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร 

2. โปรแกรมบัญชีที่ไม่มีข้อจำกัดในการดูแลบัญชี

โปรแกรมบัญชีที่จะเลือกใช้ไม่ควรมีข้อจำกัดในการดูแลบัญชี ช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถดูแลบัญชีได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่บันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน ไปจนถึงการจัดทำเอกสารทางภาษี ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานบัญชีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมบัญชีที่ดีควรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีปัญหาขัดข้องหรือล่มบ่อย ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและทันต่อเวลา และควรใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. สามารถ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel ได้

การ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel ได้ ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถนำไปใช้งานต่อได้ง่าย เช่น นำไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. เลือกโปรแกรมที่ไม่จำกัดการสร้างและจัดการรูปแบบการเงิน

ช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถออกแบบรูปแบบการเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

6. เลือกโปรแกรมที่มีทีม Support ดูแล

โปรแกรมบัญชีที่เลือกควรมีทีม Support คอยดูแลช่วยเหลือการใช้งาน ช่วยให้สำนักงานบัญชีสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

7. บริการหลังการขาย

บริการหลังการขายที่ครอบคลุม เช่น การอัปเดตเวอร์ชันใหม่ การแก้ไขปัญหาการใช้งาน การอบรมการใช้งาน เป็นต้น

ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแรกมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech 

ทำความรู้จักกับผู้สอบบัญชีเขาคือใคร? และมีหน้าที่อะไรในการทำบัญชี

การทำบัญชีเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ ทุกองค์กรต้องทำบัญชีเพื่อให้สามารถติดตามการเงินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยทำให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจที่ดีที่สุดต่อธุรกิจได้ผ่านข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการสร้างฐานข้อมูลทางการเงินขององค์กร

ผู้สอบบัญชี คือ 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สามารถทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อความถูกต้องและเป็นธรรมของงบการเงินของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ

หน้าที่ของผู้สอบบัญชี

1. ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นธรรมของงบการเงิน โดยพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารทางการเงิน สัญญาต่างๆ และบันทึกรายการต่างๆ

2. ประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทหรือองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือองค์กร โดยแสดงความคิดเห็นต่อความถูกต้องและเป็นธรรมของงบการเงิน

4. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทหรือองค์กร

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

1. มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง

3. มีความเป็นอิสระและไม่ลำเอียงในการปฏิบัติงาน

4. มีความรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชี

5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอผลการตรวจสอบบัญชีได้อย่างชัดเจน

การสอบบัญชี

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องผ่านการสอบ Certified Public Accountant (CPA) ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ที่สอบผ่านการสอบ CPA จะได้รับการรับรองให้เป็นผู้สอบบัญชีและสามารถประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีได้

บทบาทของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรมของงบการเงินของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ และผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ผู้สอบบัญชีช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนและเจ้าหนี้ ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรมจะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลเหล่านี้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความถูกต้องและเป็นธรรม

ทำไม โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จึงเป็นเหมือนผู้ช่วยนักบัญชีให้ทำงานได้ดี

ราวกับได้ยินมาบ่อยๆ ในยุคปัจจุบันนี้การทำงานอัตโนมัติและการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดเวลา บริหารจัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกำลังเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก ทุกกิจการต้องการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ โปรแกรมบัญชีออนไลน์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการบำรุงรักษาการทำงานของนักบัญชี และเหมือนเป็นผู้ช่วยที่คอยช่วยให้นักบัญชีสามารถทำงานได้ดีในด้านต่างๆ 

ข้อดีของโปรแกรมบัญชีออนไลน์

1. เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน 

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยลดภาระงานของนักบัญชีได้อย่างมาก เนื่องจากสามารถทำงานบางส่วนอัตโนมัติได้ ทำให้นักบัญชีสามารถประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานการเงินอย่างรวดเร็วและง่ายดายได้ เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถมองเห็นภาพรวมของสถานะการเงินของธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

2. ลดความผิดพลาดในการบัญชี

การทำงานที่มีการแปรผันเปลี่ยนการเงินและกฎระเบียบมากมาย อาจทำให้การจัดเก็บข้อมูลและการคำนวณผิดพลาดได้ง่ายๆ กิจการที่ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์จะได้รับประโยชน์ในการลดความผิดพลาดในการบัญชี เนื่องจากโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกและทำคำนวณอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินที่ได้รับคือข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

3. การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ห้องสำนักงานหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวเท่านั้น เราสามารถดูข้อมูลได้จากอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้สะดวกและเหมาะสมกับการทำงานในยุคปัจจุบันที่เกิดการเคลื่อนย้ายไปมาอยู่ตลอดเวลา

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีระบบสำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง เราไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลทางการเงินที่จะสูญหายหรือถูกโจรกรรม เนื่องจากข้อมูลของธุรกิจของเราจะถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลออนไลน์ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5. การบริการลูกค้าที่ดี

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่ช่วยให้การบัญชีเป็นไปได้ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกที่สนับสนุนและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อสนับสนุนลูกค้าได้ตลอดเวลา ทำให้คุณได้รับการช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมอย่างมืออาชีพ

6. ประหยัดทรัพยากร 

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยให้การทำงานของธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้กระดาษในการทำงานและการเก็บข้อมูลทางการเงิน ซึ่งทำให้ประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนการทำงานของนักบัญชีให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนะนำได้ว่าควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีคุณภาพและความเชื่อถือได้ โดยเลือกตรงกับความต้องการของธุรกิจและรูปแบบการทำงานของนักบัญชี อย่างน้อย 6 ข้อดีดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะที่ไม่ควรมองข้ามหากต้องการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมมาเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานให้เป็นขั้นตอนง่ายๆ สะดวกและมีประสิทธิภาพกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันทันสมัย!

ควรจ้างสำนักงานบัญชีหรือใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แบบไหนดีกว่า

ในยุคของการจัดการธุรกิจ การตัดสินใจว่าจะจ้างสำนักงานบัญชีหรือใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะทางการเงินและการรักษาประสิทธิภาพของบริษัท เนื่องจากทั้งสองตัวเลือกมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องประเมินความต้องการอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือก ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกข้อดี พร้อมทั้งความเหมาะสมของแต่ละตัวเลือกสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ว่าควรเลือกใช้แบบไหน

การเลือกจ้างสำนักงานบัญชี

การจ้างสำนักงานบัญชี เป็นการจ้างงานกับทีมนักบัญชีมืออาชีพที่จัดการด้านต่างๆ ของการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท และนี่ก็คือข้อดีของการเลือกสำนักงานบัญชี

1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สำนักงานบัญชีจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมภาษี การตรวจสอบบัญชี และการรายงานทางการเงิน ประสบการณ์และความรู้ของพวกเขาสามารถช่วยแนะนำการจัดการด้านการเงินที่ซับซ้อนได้

2. ได้รับการซัพพอร์ตโดยตรง

การทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชี มั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของคุณจะได้รับความเอาใจใส่ ความต้องการและการดูแลโดยเฉพาะของธุรกิจเป็นรายบุคคลได้ นักบัญชีจากสำนักงานสามารถให้คำแนะนำและการปรับรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อให้ทำข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้องตามกระบวนการ

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการลดความเสี่ยง

สำนักงานบัญชีจะคอยติดตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น การยื่นภาษี หรือการจัดการเอกสารกำกับภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและกฎระเบียบทางการเงิน นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินและหาคำตอบได้เมื่อพบปัญหา

การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

แต่ในทางกลับกัน การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นเหมือนนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ทางดิจิทัลสำหรับการจัดการงานบัญชีการเงิน โดยมักจะทำผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ และข้อดีของการใช้โปรแกรมดังกล่าวมีดังนี้

1. ความคุ้มทุน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นการจ่ายแบบครั้งเดียวโดยแต่ละแพคเกจก็จะแตกต่างกันออกไปตามจำนวน ทำให้คุ้มสำหรับต้นทุนของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างสำนักงานบัญชี ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการบำรุงรักษา

2. การเข้าถึงและความสะดวกสบาย

โปรแกรมบัญชีมีการทำงานบนคลาวด์ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้ร่วมใช้งาน สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพทางการเงินผ่านบัญชีและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

3. ระบบอัตโนมัติและประสิทธิภาพ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์สามารถปรับปรุงแก้ไขงานที่ต้องทำซ้ำๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการกระทบยอด ด้วยการลดการแทรกแซงให้เหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานบัญชีได้

แล้วควรเลือกใช้แบบไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจ

ถ้าต้องเลือกระหว่างการจ้างสำนักงานบัญชีและการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดธุรกิจ ความซับซ้อนของการทำบัญชี และลักษณะของธุรกิจ

ความซับซ้อนในการทำบัญชี

ธุรกิจที่มีโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนและแหล่งรายได้ที่หลากหลาย อาจได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลที่นำเสนอโดยสำนักงานบัญชี ในทางกลับกัน ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการทางการเงินน้อยกว่าอาจพบว่าโปรแกรมการบัญชีออนไลน์เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตนได้

ข้อพิจารณาด้านงบประมาณเงินทุน

ต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ แม้ว่าการจ้างสำนักงานบัญชีอาจมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูงกว่า แต่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ก็นำเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่าช่นกัน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินงานด้วยงบประมาณที่จำกัด

แผนการรองรับการเติบโตในอนาคต

ธุรกิจที่วางแผนเพื่อการขยายหรือกระจายความเสี่ยงตั้งแต่ต้น อาจพบว่าโปรแกรมการบัญชีออนไลน์สามารถปรับขนาดและปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และโปรแกรมเหล่านี้มักนำเสนอฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้

สุดท้ายแล้วไม่มีคำตอบไหนที่บอกได้ ว่าการจ้างสำนักงานบัญชีหรือการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์จะดีกว่า เพราะแต่ละตัวเลือกมีข้อดีที่แตกต่างกันและเหมาะกับบริบททางธุรกิจที่แตกต่างกัน ท้ายที่สุดแล้ว เจ้าของธุรกิจควรประเมินความต้องการเฉพาะ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการเติบโต เพื่อเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการบัญชีธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เป็นโปรแกรมระดับ ERP แต่ราคาระดับโปรแกรมบัญชีทั่วไป เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ และแบบฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรที่เพรียบพร้อม เลือกเข้าชมบริการเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบัญชี AccCloud

นวัตกรรมการทำบัญชีแบบใหม่ สำหรับสำนักงานบัญชี

 
 

นักบัญชีหลายๆคนอาจจะชินกับการทำบัญชีแบบซ้ำไปซ้ำมา คือ รับลังเอกสารมาจากลูกค้า แล้วเอามาบันทึกใหม่อีกรอบโดยโปรแกรมบัญชี หรือ ไม่ก็ Excel ซึ่งนับว่าเสียเวลาและ เสียสายตาเป็นอย่างมาก ในการบันทึกเอกสารเป็นลังๆ เพื่อสรุปภาษีซื้อ ภาษีขาย และ ทำบัญชีปรับ Journal และอื่นๆ

ซึ่งในแต่ละบริษัท บางบริษัททำรายการออกเอกสารด้วยมือ บางแห่งทำด้วยเครื่อง ซึ่งมากมายหลายรูปแบบ และในแต่ละวันเอกสารมีจำนวนมากมายมหาศาลเช่นร้านค้าปลีก ซึ่งออกบิลในแต่ละวันร่วมร้อยใบ รายการบิลเหล่านี้สุดท้ายจะต้องส่งมายังสำนักงานบัญชีเพื่อบันทึกใหม่ และส่งภาษี

ด้วยเหตุนี้การทำบัญชีจึงดูแล้วเป็นงานที่ซ้ำซ้อนและการแก้ปัญหาก็ไม่ตรงจุดสักที (คือต่อให้หน้าร้านออกเอกสารจากโปรแกรมบัญชีแล้ว ทางสำนักงานก็ยังต้องเอาเอกสารเหล่านั้นมาบันทึกใหม่ หรือ ถ้า Copy ฐานข้อมูลมา ทางสำนักงานก็ยังต้องไปซื้อโปรแกรมที่ลูกค้าใช้มาติดตั้ง ซึ่งต้นทุนในการทำบัญชียิ่งสูงขึ้นไปอีก และ ต้องมีเครื่องจำนวนมากเพื่อรองรับ

โปรแกรมสารพัดโปรแกรมที่ลูกค้าใช้ ) นอกจากนั้น กว่าที่เจ้าของกิจการจะรู้สถานะการเงินของตนเอง ก็ต้องรอไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือน หรือไม่ก็เดือนนึง

ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ใช้เทคโนโลยีโปรแกรมบัญชีแบบเดิมๆ ปัญหาจึงเกิดขึ้นแบบเดิมๆ ผลคือ ในปัจจุบัน ในสำนักงานจึงพบว่าเด็กรุ่นใหม่ๆ มาทำบัญชีเป็นอาชีพกันลดลง เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน (บันทึกโปรแกรมบัญชี) ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือปัญหาจากเทคโนโลยีเสียส่วนมาก

 

 

วิธีและแนวทางการแก้ปัญหา

 

เปลี่ยนเทคโนโลยีครับ ไปใช้โปรแกรมบัญชีบนระบบ Cloud ที่เชื่อถือได้ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้บันทึกข้อมูลขายหรือเปิดบิลขาย เปิดใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใบสั่งซื้อ ใบรับของ ต่างๆ จากหน้าร้าน ส่วนทางสำนักงานบัญชีเปลี่ยนบทบาทเป็น Setup โปรแกรมบัญชี ให้ลูกค้าบันทึกเอกสารตามที่เราวางเอาไว้ได้ และทำหน้าที่แค่การตรวจสอบเอกสารเท่านั้น

 

 

 

เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง ไม่ต้องจ้างพนักงานจำนวนมาก เพื่อบันทึกเอกสาร ไม่ต้องเสี่ยงต่อการที่พนักงานลาออกกลางคัน เมื่อพนักงานใช้ไม่มาก ก็สามารถเพิ่มเงินเดือนคนที่มีอยู่ให้สูงได้ และเข้าเหล่านั้นเมื่อเงินเดือนสูง ก็ไม่คิดจะลาออก จึงเกิดความต่อเนื่องของงานได้มากกว่า โดยให้พนักงานบัญชีทำงานในทักษะที่สูงขึ้นในด้านการวางระบบได้

 

ผลการเปลี่ยนวิธีการทำงาน

 

จากที่ทางบริษัท AccCloud  ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์บน Cloud เจ้าแรกในประเทศไทย ได้ทำการทดสอบโดยให้สำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมนี้กับลูกค้าสำนักงานบัญชีแล้ว พบว่า ลดการทำงานลงได้ 50%-70% จริงๆ เนื่องจากภาระการออกเอกสารย้ายไปอยู่ในฝั่งของลูกค้า โดยสำนักงานจะทำหน้าที่ในช่วงแรกคือการ Set ระบบการทำงานการออกเอกสารให้ลูกค้าบันทึกตามต้นแบบ และ จากนั้นสำนักงานจะเป็นฝ่ายตรวจสอบแทน โดยคร่าวๆ ซึ่งทางบริษัทลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายค่า Software ระบบ

การสอบบัญชีและ เทคนิคในการตรวจสอบบัญชี

โปรแกรมบัญชี AccCloud
 
การสอบบัญชี หมายถึงกระบวนการรวบรวม และการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ
 

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบบัญชีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีดังนี้ “การตรวจสอบงบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญ เป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่” ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงิน คือ การแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

เทคนิคการสอบบัญชี

หมายถึง เครื่องมือที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการรวบรวมหลักฐาน ผู้สอบบัญชีต้องเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือ / วิธีการให้ เหมาะสมกับงานตรวจสอบแต่ละด้าน แล้วนำมาประกอบเข้าเป็นวิธีการตรวจสอบในแต่ละรายการหรือแต่ละบัญชี การใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของรายการ ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้เทคนิคหลายประการในการตรวจสอบแต่ละด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบและมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

 

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech

 

 

Education Template

Scroll to Top