AccCloud Blog

Home » Blog » Page 6
a
โปรแกรมบัญชี AccCloud

Facebook Reach คืออะไร

หลายๆท่านอาจจะทำธุรกิจออนไลน์ โดยใช้ Facebook เป็นฐานในการหาตลาด หากลุ่มลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่า หลายท่าจะต้องลงทุนอย่่างน้อยก็คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือบน Facebook เช่นกันการที่จะมียอดขายไม่ว่าจะมาหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับ contents ที่ลงใน Facebook และ

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

อะไรคือ Web Based ERP และจำเป็นแค่ไหนในองค์กร

ถ้าพูดถึงการนำระบบ ERP มาใช้ในองคฺ์กร หลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของเราเองและทำงาน Routine ไปในแต่ละวัน ซึ่งในยุคอดีตที่ internet ยังไม่มีบทบาทกับชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่ การใช้โปรแกรมบน Web Based อาจจะไม่จำเป็นนัก แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป พฤติกรรมของคนในสังคมก็เปลี่ยนตามไปด้วยกันโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

งบกระแสเงินสด คืออะไร

คนที่ประกอบธุรกิจ ทุกคนคงน่าจะรู้จักกับสภาพที่ธุรกิจ กำไร มียอดขายมากมาย แต่ๆๆๆ ทำไม ไม่มีเงินจ่ายแม้กระทั่งพนักงาน??? เป็นเพราะคนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการมือใหม่ ยังเข้าใจผิดว่าเมื่อกิจการได้กำไร ยังไงซะเงินสดหมุดเวียนก็ไม่ขาดมือ ซึ่งเข้าใจผิดอย่างแรงเลย อธิบายง่ายๆ เงินสดเปรียบเสมือน กระแสเลือด

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

Artificial Intelligence (AI) สำหรับการทำบัญชีคืออะไร

ต้องยอมรับอย่างนึงในตอนนี้ว่า เรากำลังเข้าสู่ยุคของ AI หรือที่เราเรียกกันคุ้นๆหูว่า ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ คำว่าปัญญาประดิษฐ์โดย ปัญญาประดิษฐ์หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่น ๆ อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

อัตราส่วนทางการเงินคืออะไร

 อัตราส่วนทางการเงินหรือ Finanical Ratio หมายถึงดังชนีที่เป็นตัวเลขใช้ในการวัดฐานะการเงินและเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยการนำตัวเลขในงบการเงินมาหาอัตราส่วน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าต่างๆดังนี้  ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) ใช้ในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของธุรกิจ อัตราส่วนหนี้สิน (Debtor Leverage

Read More
barcode, travel, world-615991.jpg

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ Barcode Reader / Scanner

เรามารู้จักกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดกัน ว่ามันคืออะไร และทำงานกันอย่างไร อุปกรณ์ Barcode Scanner ที่ใช้กับเครื่องขายหน้าร้าน (Point of sale ; POS) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (รหัส BarCode)

Read More
container ship, container transport, seagoing vessel-6631117.jpg

ต้นทุนค่าขนส่งประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

 งานบริการประเภทรับจ้างขนส่ง หรือ การขนส่งต่างๆ นับเป็นงานที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจัดการ การขนส่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านต้นทุน  ต้นทุนการขนส่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้ ต้นทุนเริ่มต้น (Initial Cost) เป็นต้นทุนเริ่มต้น เช่น ค่ารถ ค่าอุปกรณ์ประกอบการขับรถ

Read More
laptop, digital device, technology-5673901.jpg

4ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านไปยังยุค Digital (Digital Transformation)

ท่านทั้งหลาย ในช่วงเวลานี้คงจะได้ยินแต่คำว่า 4.0 สี่จุดศูนย์ อยู่เป็นประจำจนคุ้นๆหู ซึ่งเราก็ทราบเป็นอันดี (จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วว่า อ่ะไรคือ 4.0 มันดีอย่างไร??) แต่คราวนี้ประเด็นใหญ่ที่ ไม่ว่าสังคมไทย หรือ องค์กรใดๆ จะก้าวไปยังขั้นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมคืออะไร

หากพูดถึง Computer ทุกคนคงรู้จักกันดีว่า คืออุปกรณ์ช่วยในการทำงานของมนุษย์ มีทั้ง PC Computer , Notebook Computer, Tablet Computer , Mobile และ

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

มุมมองการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ [1] กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสำคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Wikipedia) มิติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Read More

Education Template

Scroll to Top