AccCloud Blog

Home » Blog » Page 2
a
email, email marketing, newsletter-4284157.jpg

5 ขั้นตอนการทำธุรกิจออนไลน์

    วางแผนและกลยุทธ์การตลาด ก่อนอื่นกิจการจะต้อง วิเคราะห์ก่อนครับว่า จุดเด่นของกิจการคืออะไร คู่แข่งเป็นใคร กล่าวคือ ต้องวิเคราะห์ SWOT ของกิจการเสียก่อน หลังจากนั้น วิเคราะห์ Segment , Target

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

สำรวจตัวเองก่อนจะมาเป็นผู้ประกอบการ

1. เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน 2. มีความมุ่งมั่นสูงที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ 3. มีความอ่อนน้อม ไม่ถือตัว 4. เป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถปรับตัวได้เสมอ 5. มีภาวะผู้นำ กล้าเสี่ยง และกล้าที่จะตัดสินใจ

Read More
waste separation, garbage cans, recycling-502952.jpg

การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

บทความนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สักเท่าไหร่นะครับ แต่เป็นประสบการณ์จากที่ได้ไป Consult โรงงานมาหลายๆที่ ทุกโรงงานไม่ว่าจะมีการจัดการที่ดี หรือไม่ก็ตาม จะมีสิ่งนึงที่คล้ายๆกันคือ ของเสียจากการผลิต ไม่ว่าจะเป็นของที่ต้องเสียทิ้งจริงๆหรือ ของที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ในกรณีที่ของเสียทิ้งจริงๆการจัดการของเสียนับเป็นสิ่งที่สำคัญหลักคือพยายาม

Read More
board, write, change-6711026.jpg

5 ข้อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของเรา

    5 ข้อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของเรา พูดถึงการเปลี่ยนแปลง นับเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในยุคไหนเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงยิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่เคยมียุคไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่ายุคนี้อีกแล้ว แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า การเปลี่ยนแปลงมาเคาะประตูบ้านเราแล้วในตอนนี้ ข้อสังเกตมี 5 ข้อนี้ครับ

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

การติดตั้งรหัสสินค้าในอุตสาหกรรมผลิต

เทคนิคการติดตั้งรหัสสินค้าในอุตสาหกรรมผลิต โดยอุตสาหกรรมการผลิต จะมีลักษณะคล้ายๆกัน (ร่วมกัน) เกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ ดังนี้ วัตถุดิบมีจำนวนมาก แต่ที่ใช้จริงๆมีไม่ถึง 20% ที่เหลือเป็น วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบที่มีจำนวนมาก โดยมากจะไม่ทราบถึงจำนวนสต๊อกคงเหลือที่แท้จริง สินค้าสำเร็จรูป เดียวกัน

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

โปรแกรมบัญชีที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันโปรแกรมพื้นฐานของแต่ละกิจการมีหลักๆไม่กี่อย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel, Word และ โปรแกรมบัญชี ที่แทบทุกกิจการจะต้องมีใช้ นอกจากนั้นก็จะเป็น โปรแกรมติดต่อสื่อสารประเภท Line หรือ

Read More
container ship, container transport, seagoing vessel-6631117.jpg

เทคนิคการวางแผนจัดการสินค้าคงคลัง

การวางแผนสินค้าเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อมิให้เกิดภาวะที่ผู้ค้าปลีกมีสินค้าคงคลังมากหรือน้อยเกินไป (มากไปต้นทุนก็จมอยู่ที่วัตถุดิบ และ ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ น้อยไปก็เสี่ยงต่อสินค้าไม่พอผลิต) ดังนั้นหน้าที่ของฝ่ายคลังสินค้าคือ ต้องควบคุมปริมาณของสินค้าคงคลัง หรือ การบันทึกจำนวนหน่วยสินค้าที่อยู่ในมือ ที่สั่งซื้อ และขายในงวดหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงระดับการยอมรับของลูกค้าต่อสินค้าแต่ละรายการ การควบคุมปริมาณจะเป็นการติดตามจำนวนรายการหรือชิ้นของสินค้า เพื่อช่วยผู้ซื้อในกรณีที่จะทราบว่าควรจะซื้อสินค้าจำนวนเท่าใด

Read More
money, seem, fall-2082383.jpg

งบกระแสเงินสดนั้น สำคัญไฉน

งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดคือ งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้     

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud

นวัตกรรมสำหรับงานบริการ

วันนี้พอดีผมได้ไปอ่านบทความนึงที่น่าสนใจต่อรูปแบบการบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้มาฉบับนึง ด้านนวัตกรรมการบริการ เลยจะขอมาแชร์บางส่วนของบทความให้ทุกๆท่านได้อ่านกันตามนี้ครับ      “นวัตกรรมช่วยทําให้ผู้ประกอบการค่อยๆ ก้าวนําคู่แข่งออกไปทีละน้อย ซึ่งหากองค์การใดไม่สามารถคิดค้น นวัตกรรมได้ในขณะที่องค์การอื่นๆ มีการคิดค้น เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการดําเนินการต่างๆ อยู่ ตลอดเวลา จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อผลการดําเนินงาน ขององค์การได้ นวัตกรรมการบริการเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจาก

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ROI และ ROE

ก่อนอื่นเรามาทราบก่อนว่า อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผลกำไรและสัดส่วนการลงทุน ที่เรียกว่า ROI และ ROEคืออะไร โดยปกติแล้ว เงินลงทุนจะถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ชนิดประเภทด้วยกันคือ "เงินทุนส่วนของเจ้าของ" โดยปกติ เจ้าของกิจการมักใช้ทุนส่วนตัวในการเริ่มต้น แต่ปกติแล้วถ้าทุนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องหาเงินทุนเพิ่มเติ่มในรูปแบบต่างๆ

Read More

Education Template

Scroll to Top