ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมบัญชี กับ โปรแกรมบัญชี Online

 

 

คำว่าโปรแกรมบัญชี คิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดี เพราะมีมาแล้วกว่า 30-40 ปี โดยโปรแกรมบัญชีมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้องค์กรทราบถึงกำไรขาดทุนของกิจการ และ สามารถที่จะทราบถึงสถานะการเงินได้

 

ในการจัดทำบัญชีจะมาจากเอกสารหลักฐานการรับจ่ายที่แท้จริงขององค์กรที่เกิดขึ้นแล้วนำมาบันทึกลงในโปรแกรม ดังนั้นข้อมูลบัญชีจึงเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากสถานะการณ์จริงไปได้สักระยะนึงไปแล้ว ดังนั้น ในปัจจุบันโปรแกรมบัญชีจึงต้อง พยายามทำระบบให้สอดคล้องกับการทำงานมากขึ้น องค์กรยิ่งมีความซับซ้อนมีการควบคุม มากเท่าไหร่ โปรแกรมบัญชียิ่งต้องมีความสอดคล้องกับการทำงานให้มากขึ้น

 

โปรแกรมบัญชีในปัจจุบัน จึงแบ่งออกเป็นโปรแกรมขนาดเล็กๆ เพื่อใช้กับธุรกิจเพิ่งก่อนตั้งไม่มีความซับซ้อน และ ธุรกิจที่ก่อตั้งมาได้ระยะนึงแล้ว มีความซับซ้อนมากขึ้น

 

โปรแกรมบัญชี Online คือโปรแกรมบัญชีที่มีการเติบโตต่อจากโปรแกรมบัญชีแบบดั้งเดิม (ที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ในระดับนึง) แต่เมื่อธุรกิจในปัจจุบันมีการขยายสาขา มีการทำงานจากภายนอกโดยใช้ Internet เข้ามาช่วย นั่นเป็นประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีที่เป็น Online จะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ของธุรกิจได้ นอกจากนั้นประโยชน์ในทางอ้อมคือ ช่วยในการทราข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารได้อย่างทันเวลา

 
 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมในชื่อ STRAccountOnline ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่เป็น Online เจ้าแรกในตลาดเมืองไทย ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมาโดยตลอด จนถึงจุดที่เรามั่นใจว่ามีควาสมบูรณ์ระดับสูงที่สุด จึงได้ปล่อยใน Version ใหม่ ภายใต้ Code Name AccCloud  (ซึ่งลูกค้าเดิมที่ใช้ระบบของเรามีอยู่แล้วประมาณ 500 กว่ารายเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเรา)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Scroll to Top