การประมาณการต้นทุนคืออะไร

เรามารู้จักความหมายของคำว่า ต้นทุนการผลิตกันก่อน

ต้นทุนการผลิต เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดว่าสินค้าจะมีราถูกหรือแพง เพราะต้นทุนการผลิตมีส่วนประกอบหลายอย่างที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ทั้ง วัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิต จึงสำคัญอย่างมากในการทำให้สินค้ามีต้นทุนต่ำลง หรือกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาด..

 
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
การประมาณการต้นทุนการผลิต
 
การประมาณการต้นทุนการผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจโดยเฉพาะในฝ่ายบริหาร ที่ต้องตัดสินใจในการวางแผนงาน การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่อาจจะเกิดขึนในอนาคต ต้นทุนการผลิตนั้นจะมีความสัมพันธ์กับการผลิตโดยตรงแต่อัตราการเพิ่มหรือการลดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการผลิตและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตจำนวนมากอาจทำให้ต้นในการผลิตต่อชิ้นลดลง อันเนื่องจากจากหลายๆ ปัจจัย เช่นการ set up ระบบ การทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานมีความชำนาญ แต่ในบางครั้ง การผลิตครั้งละมากๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงเสมอไป ต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกด้าน เช่น หากผลิตครั้งละมากๆ ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นของฝ่ายผลิตลดลงก็จริง แต่อาจจะมีต้นทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา เช่น ต้นทุนการเก็บสินค้าสำเร็จรูปมากเกินไป,มีงานค้างระหว่างกระบวนการผลิต (work in process) มากเกินไป ซึ่งหลายๆ เหตุผลนี้เอง ทางฝ่ายบริหารต้องนำมาวิเคราะห์และประมาณการต้นทุนการผลิต เพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการวางแผนการผลิต วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วน และอื่นๆด้วยเช่นกัน
 
 
 
ที่มา : โปรแกรมบัญชี AccCloud
 
 
 
https:\\www.acccloud.tech\

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

Scroll to Top