Sale System

Home » Product » Sale System
a

จุดเด่นระบบงานขาย

ระบบขายในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

buying, customer, cute-15810.jpg

รองรับการขายฝาก

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถ  Function การขายฝากได้โดยที่ระบบจะทำการคุมสต๊อกของลูกค้าที่เราเอาไปฝากขายได้ (ทำให้เราสามารถทราบถึง Stock ของแต่ละลูกค้าของเราได้) รวมถึงสามารถระบุค่า GP แยกรายลูกค้าได้เช่นกัน

รองรับรูปแบบการขายที่ซับซ้อน

เช่นการขายแบบรวม VAT แยกVAT ยกเว้น VAT การให้ส่วนลดหลายระดับ การขายสินค้าจัด Set รวมถึงรูปแบบการลงบัญชีที่ตามสินค้าที่แตกต่างกัน การดึงเอกสารมาตัดแบบ Partial การบันทึกต้นทุนตามมรูปแบบการขาย การขายแบบให้ส่วนลดตามจำนวนสินค้า ตามยอดขายลูกค้า และ กลุ่มลูกค้า BOI เป็นต้น

สามารถ Track Sales Process ได้

ในทุกหน้าจอการขายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือ ขายบริการ ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี ใบตั้งหนี้ และอื่นๆ ระบบสามารถติดตามสถานะ

รองรับการขายต่างประเทศ

ในโปรแกรมรองรับการขายต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร ใบ Proforma Invoice, Commercial Invoice รวมถึง Packing List และมีระบบการติดตามการขนส่งต่างประเทศด้วยเช่นกัน

รองรับ Omni Channels

ระบบขายในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถรองรับการเชื่อมโยงช่องทางการขายได้จากทั้ง Lazada , Shopee , Web Site e-Commerce โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลการขายมายังใบสั่งขายใน AccCloud ทันที

สามารถทำ Sale Lead ได้

ระบบสามารถเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดการขาย จากลูกค้าที่สนใจติดต่อเข้ามา เพื่อนัดให้พนักงานขายไปนำเสนองาน จนถึงปิดงานขายออกใบเสนอราคาได้

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานการขายประกอบด้วย

 • รายงานสรุปใบเสนอราคา
 • รายงานสรุปใบสั่งขาย
 • รายงานสรุปบิลขาย
 • รายงานสรุปมัดจำรับ
 • รายงานสรุปกระบวนการขาย
 • รายงานยอดขายแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดขายแยกตามลูกค้า
 • รายงานยอดขายแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดขายแยกตามวันที่
 • รายงานยอดขายแยกตามพนักงานขาย
 • รายงานยอดขายแยกตามเดือน
 • รายงานยอดขายแยกตามสาขา
 • รายงานยอดขายแยกตามเขตพื้นที่การขาย
  และอื่นๆ

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การขายไว้ดังนี้
– สรุปยอดขายแยกสาขา
– สรุปยอดขายแยกรายเดือน
– สรุปยอดขายแยกพนักงานขาย
– สรุปยอดขายแยกเขตการขาย
– สรุปยอดขายแยกกลุ่มสินค้า
– สรุปยอดขายแยกกลุ่มลูกค้า
– สรุปยอดขายแยกรายลูกค้า

document, graph, report-2034326.jpg

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานขายในโปรแกรม AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ การขายสินค้าและการขายบริการ โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายผลิต

ทันที ที่ออกเอกสารสั่งขายที่มีการแจ้งผลิตไปยังโรงงาน ฝ่ายผลิตจะสามารถเห็นคำสั่งขายจากหน้า Dashboard ของฝ่ายผลิตได้ทันทีว่ามีคำสั่งขายสินค้าอะไรจำนวนเท่าไหร่ ส่งของในวันใดได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

ทันที ที่ออกใบสั่งขายที่มีของในสต๊อก ฝ่ายคลัง จะเห็นที่หน้าจอ DashBoard ฝ่ายคลังทันทีว่ามี คำสั่งขายไหนที่จะต้องออก Picking Slip เพื่อจัดของเตรียมขนส่ง

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินรับ

ทันที ที่ออกใบสั่งขายที่อนุมัติแล้ว ฝ่ายการเงินรับจะทราบทันทีว่าจะต้องออกบิลขายให้กับลูกค้ารายไหน อ้างอิงเอกสารเลขที่เท่าไหร่

เชื่อมโยงฝ่ายขนส่ง

เมื่อออกสารใบส่งของแล้ว ข้อมูลจะถูก Link ไปยังแผนกขนส่งเพื่อดึงเอกสารนั้นไปจัดรถขนส่ง พร้อมทั้งจัดรอบการขนส่ง

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

Mobile Apps Plug In

Sales Tracking System

ใช้สำหรับติดตามกิจกรรมการขายของพนักงานขายผ่านช่องทางมือถือ หลังจากมี Sales lead หรือ Prospect จาก โปรแกรมบัญชี AccCloud.co และ ใช้สำหรับบันทึกพิกัด คำนวณระยะทาง และ คำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานขายผ่านโปรแกรมบัญชี AccCloud.co 

Education Template

Scroll to Top