ระบบงานคลังสินค้า

Inventory System

ในระบบจะทำการควบคุมทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยที่มูลค่าใช้รูปแบบ FIFO (first in first out) ระบบสินค้า จะมีการเชื่อมโยงการรับสินค้ามาจากระบบซื้อ(ใบรับสินค้า) และ การตัด Stock ออกไปจากระบบขาย (ใบส่งของ) ในส่วนงานคลังจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ ใบขอเบิก/ใบเบิกสินค้า-วัตถุดิบ ใบขอส่งสินค้า/ใบรับสินค้าสำเร็จรูป-วัตถุดิบ ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบตรวจนับสินค้า ใบส่งของระหว่างสาขา และ ใบรับของระหว่างสาขา ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง

จุดเด่นของระบบบริหารการผลิต

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ดึงข้อมูลจากระบบ Sale Order

มาบันทึก Packing Slip ได้ทันที

ระบบจะทำการดึงข้อมูลจาก Sale Order (เฉพาะที่มีสินค้า) มาออกใบจัดของ/Packing Slip ได้ และ จะเชื่อมโยงต่อไปยังกระบวนการจัดรถขนส่งเช่นกัน

ติดตามกระบวนการ

ด้านการเบิกจ่ายในคลังสินค้าได้

ระบบสินค้าในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถ Setup ได้หลายหน่วยนับและระบบจะแปลงหน่วยให้อัตโนมัติในตอนทำรายการ รองรับการควบคุมสต๊อก ตามคลังสินค้าโดยคุมการรับเบิกแยกคลังสินค้าแยกสาขาพร้อมทั้งต้นทุนเช่นกัน

เชื่อมโยงกับระบบ

E-Commerce

หน้า Website /Lazada / Shopee สามารถเห็นยอดสต๊อกได้ทันที และ เมื่อมีคำสั่งซื้อออนไลน์เข้ามา ระบบจะทำการเช็คสต๊อกและตัดเป็นสินค้าออนไลน์ทันที

เชื่อมโยงกับ

ระบบขายหน้าร้าน

สามารถใช้ Barcode ในการบันทึกรับ-จ่ายสต๊อกได้จากเครื่องยิงบาร์โค้ด หรือ กล้องมือถือผ่าน Application ก็ได้ ระบบจะสามารถบันทึกสินค้าได้ทันที

เชื่อมโยงกับ

ระบบขายหน้าร้าน

ในกรณีขายหน้าร้าน ระบบจะทำการคำนวณยอดสต๊อกหน้าร้านทุกครั้งที่มีการเปิดบิลขาย รวมถึง ในระบบจะมีใบส่ง/รับสินค้าหน้าร้าน โดยทำการเลือกสาขาต้นทาง และ ปลายทาง และ สามารถตรวจเช็คที่หน้าร้านก่อนรับจริงได้

Education Template

Scroll to Top