Warehouse Management

Warehouse Management PlugIn

AccCloud WHM- Plug in

ระบบจัดการคลังสินค้า สำหรับธุรกิจที่มีการให้เช่าวางสินค้าในคลังสินค้า หรือ ธุรกิจที่มีการกระจายการจัดเก็บสินค้าเป็นหลายคลัง หลายสถานที่

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

คุณสมบัติระบบ

  • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตรงจาก โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้ทันที เช่นข้อมูล สินค้า ข้อมูลคลัง ข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ 
  • ผู้ฝากวางสินค้าสามารถ Login เข้ามาบริหารจัดการสินค้าที่ฝากวางได้ และ สามารถดูยอดคงเหลือ สินค้าในแต่ละสถานที่เก็บได้ตลอดเวลา 
  • ผู้ใช้งานสามารถส่งคำขอเบิก คำขอรับสินค้าได้ โดยฝ่ายคลังสินค้าสามารถรับคำสั่งโดยตรงจากผู้ฝากวางสินค้า<br>

การงานร่วมกันแบบผสมผสาน ระหว่างผู้ให้บริการวางสินค้า และ ผู้วางสินค้า

ไม่จำเป็นต้องคอยโทรติดต่อประสานงานเพื่อรับเบิกสินค้าอีกต่อไป ระบบ มี Real Time Dash Baord แสดงสินค้าที่ขอรับ- ขอเบิกจากผู้ฝากวางได้ตลอดเวลา

carton, boxes, set-4399301.jpg

ตัวอย่างการทำงานระบบ

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าเช่าโกดังสินค้าของท่าน

Education Template

Scroll to Top