โปรแกรมบัญชี

Accounting & ERP On Cloud

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชี MRP ระบบติดตามงานผลิต โปรแกรมงานก่อสร้างและบริการ โปรแกรมขายฝาก ระบบติดตามพนักงานขาย เชื่อมต่อกับ Lazada, Shopee, SalePage, โปรแกรมคลังสินค้าออนไลน์ รองรับ Multi Language

รู้จักเรา AccCloud

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดระเบียบการทำบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจ Import Export ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า ทำงานผ่าน mobile ได้ใช้งานง่าย มีครบทุก Function ทางบัญชีและการบริหาร

ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

ทำให้งานง่ายขึ้น

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป มีระบบในการทำงานที่ไม่ซับซ้อน แต่สามารถช่วยคิดคำนวณได้หลากหลาย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ได้ข้อมูลแม่นยำ รายงานที่ได้รับ

มีความถูกต้องครบถ้วน

ช่วยนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ ให้ทำงานง่ายยิ่งขึ้น ได้ข้อมูลแบบสมบรูณ์ครบถ้วน ทำให้เกิดการผิดพลาดทางตัวเลขได้น้อยกว่าการทำด้วยมือเป็นอย่างมาก

ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ

เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

สามารถนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ เพื่อขยายกิจการได้ แถมตัวโปรแกรมสำเร็จรูปยังสามารถช่วยการทำงานเรื่องภาษีง่ายมากยิ่งขึ้น

3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับใช้งาน

ระบบโปรแกรมบัญชี

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP คือ ขึ้นระบบง่าย ใช้เวลาน้อย แต่ได้ผลเทียบกับ โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่
*** ทางบริษัท การันตีความเสร็จในการขึ้นระบบ 100% ***

1. อบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูล

2. ปรับแบบฟอร์ม

3. อบรมการใช้งานและขึ้นระบบ

แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อ

ที่ช่วยจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ

กระบวนการทำงานที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่ากระบวนการ การผลิต การขาย การซื้อ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ Concepts “One Platform All System” โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อมีระบบใหม่เกิดขึ้น

  • ระบบติดตามงานช่าง
  • ระบบติดตามพนักงานขาย
  • ระบบติดตามงานผลิต
  • ระบบติดตามงานขนส่ง
  • ระบบเชื่อมต่อ Lazada, Shopee
  • เชื่อมต่อ SalePage
  • ระบบเงินเดือนและลงเวลาทำงาน
  • ระบบขายหน้าร้าน (POS)

เชื่อมต่อช่องทางการขายกับ

Lazada และ Shopee ได้

ฟรี Sale Pages สำหรับ ขายสินค้า Online ผ่านหน้า Website สามารถเชื่อมต่อกับยอดขายใน Sale Pages ได้ นอกจากนั้นยังสามารถสมัครสมาชิกร้านค้าจาก Sale Pages ได้เช่นกัน โดยยอดขายจาก Website จะ Link โดยตรงมายังโปรแกรมบัญชี AccCloud ทันที

  • เชื่อมต่อ API กับ Lazada : ยอดขายจาก Lazada จะถูกเชื่อมโยงอัตโนมัติ มายังโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสถานะของคำสั่งซื้อใน Lazada ได้ตลอดเวลาที่จะมีการเชื่อมโยงระบบ และสามารถ Update ข้อมูล Stock สินค้าย้อนกลับไปยังคลัง Lazada ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องไป บันทึกข้อมูลซ้ำอีกรอบนึง
  • เชื่อมต่อ API กับ Shopee : ยอดขายจาก Shopee จะถูกเชื่อมโยงอัตโนมัติ มายังโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสถานะของคำสั่งซื้อใน Shopee ได้ตลอดเวลาที่จะมีการเชื่อมโยงระบบ และสามารถ Update ข้อมูล Stock สินค้าย้อนกลับไปยังคลัง Shopee ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องไป บันทึกข้อมูลซ้ำอีกรอบนึง

เหมาะสำหรับธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีเราถูกออกแบบมาให้เหมาะกับธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการรับจ้างซ่อม นำเข้าส่งออก และธุรกิจต่างๆ อีกมากมาย

ธุรกิจการผลิต

AccCloud ERP เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจผลิตที่มีความซับซ้อน รองรับสูตรการผลิต กระบวนการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ระบบติดตามการผลิต วางแผนการผลิต

ธุรกิจซื้อขาย สต็อกสินค้า

รองรับกระบวนการเอกสารซื้อมาขายไป ทางบัญชีการเงินที่ซับซ้อน คุมสต๊อกสินค้า สามารถเชื่อมกับการขายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online ผ่าน website, Lazada, Shopee รวมถึงการการฝากขายสินค้าด้วยเช่นกัน

ธุรกิจบริการ

รองรับการคุมงานบริการ การออกเอกสารทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งหนี้ การเปิดใบเสร็จ/ใบกำกับ การซื้อบริการ การคุมต้นทุนการบริการ การติดตามความสำเร็จงานบริการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รองรับการควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง การออก BOQ, การวางแผนโครงการตาม Cost Break down, การเปิดงานก่อสร้าง โดยทุกกระบวนการจะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี

ธุรกิจรับจ้างซ่อม

รองรับธุรกิจที่รับจ้างซ่อม โดยจะมีการออกเอกสารประเมินงาน และติดตามงานซ่อม สามารถออกใบขอซื้อวัตถุดิบทีใช้ และออกเอกสารทางบัญชีที่เชื่อมโยงไปยังการลงบัญชีแยกประเภทด้วยเช่นกัน

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

รองรับการซื้อขายต่างประเทศ โดยมีระบบ Performa Invoice, Commercial Invoice , Packing List สามารถคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาที่มีการรับชำระหรือจ่ายชำระ

VDO แนะนำโปรแกรมบัญชี

พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ

AccCloud ERP มีความสามารถเทียบเท่ากับโปรแกรม ERP ราคาประหยัด

โปรแกรมบัญชี ERP แบบทั่วไปมักไม่รองรับกับการเติบโตของธุรกิจ ถ้าจะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมาก ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

โปรแกรมบัญชีของเราเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมีความคุ้มค่า พร้อมรับกับการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับบัญชีธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ตอบสนองกับ

ความต้องการของผู้ใช้

ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานและธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาวได้ดี สอดคล้องเทคโนโลยีในอนาคต

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา

การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร Supplier ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชี อีกทั้งมีการเชื่อม API กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

รองรับกับธุรกิจ

ด้านงานบริการ

รองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการควบคุมต้นทุนต่องาน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ในทันที

ตอบโจทย์ธุรกิจด้วย

User-Oriented

มีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แทบทุกประเภท ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามรูปแบบความถนัดของผู้ใช้งานได้ทันที

แยกประเภทบัญชีอัตโนมัติ

ระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ มีระบบการติดตามการผลิตเชื่อมต่อกับ Industrial PC ระหว่างทำ (Work In Process) ได้ตลอดเวลา

พัฒนาระบบ

อัพเดทใหม่ได้ตลอดเวลา!

เปิดให้ผู้ใช้อัพเดทได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น

รองรับการใช้งานบาร์โค้ด

ผ่านมือถือ

พร้อมใช้งานด้านการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บาร์โค้ด เพื่อใช้ในการเช็คสต๊อกผ่านระบบ mobile และการบันทึกรับสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือ

อัตราค่าบริการ

ค่าวางระบบ

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ของเราจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานครั้งแรก ซึ่งเป็นค่าบริการในการวางระบบงาน เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมบัญชี จัดการกับการเปิดฐานข้อมูล การนำเข้าฐานข้อมูล การปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับองค์กร การอบรมขึ้นระบบออนไลน์ รวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งาน (Support)

ค่าบริการ 9,000 บาท

ค่าบริการวางระบบงานจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น !!!

ค่าต่อสัญญารายปี

จำนวนผู้ใช้งาน​ราคาต่อผู้ใช้ 1 คน/ปี
1 คน5,900 บาท
2 - 5 คน5,500 บาท
6 - 20 คน5,000 บาท
21 - 40 คน4,500 บาท
41 - 60 คน4,000 บาท
61 คนขึ้นไป3,500 บาท

ค่าบริการรายปีจะคิดตามจำนวนของผู้ใช้งานต่อปี โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP รองรับการทำงานหลายระบบได้ ส่วนโปรแกรมบัญชีทั่วไปทำงานแค่บัญชีอย่างเดียว

เหมาะกับธุรกิจกลางถึงขนาดใหญ่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อขาย สต็อกสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างซ่อม ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า

ค่าใช้จ่ายโปรแกรมบัญชีมี 2 ส่วน คือ มีค่าบริการวางระบบ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเท่านั้น และมีค่าบริการแบบรายปี

การขึ้นระบบง่ายมาก ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย มีเจ้าหน้าที่ช่วยวางระบบงาน พร้อมอบรมการใช้งานออนไลน์

รองรับการทำงานหลากหลาย เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบเชื่อมโยงข้อมูล API

สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่าน ทีม Support Online ได้ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และโทรสาร

ลูกค้าของเรา

ตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม รองรับการเติบโตของธุรกิจไปกับเรา

โปรแกรมบัญชี Accloud Accounting & ERP On Cloud

Education Template

Scroll to Top