โปรแกรมบัญชี

Accounting & ERP On Cloud

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชี MRP ระบบติดตามงานผลิต โปรแกรมงานก่อสร้างและบริการ โปรแกรมขายฝาก ระบบติดตามพนักงานขาย เชื่อมต่อกับ Lazada , Shopee , SalePage , โปรแกรมคลังสินค้าออนไลน์ รองรับ Multi Language

ระบบบัญชีควบคุมทุกซื้อ-ขาย

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดระเบียบการทำบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจ Import Export ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า ทำงานผ่าน mobile ได้ใช้งานง่าย มีครบทุก Function ทางบัญชีและการบริหาร

คุณสมบัติเด่นของ AccCloud ERP

  • รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน
  • รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต ต้นทุนการผลิต และระบบติดตามงานผลิต
  • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ
  • สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม
  • รองรับ 14 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ลาว เขมร เวียดนาม ฮินดู อารบิก ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี สเปน โปรตุเกส รัสเซีย)
  • สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้

เหมาะสำหรับธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีเราถูกออกแบบมาให้เหมาะกับธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ/รับจ้างซ่อม นำเข้าส่งออก และธุรกิจต่างๆ อีกมากมาย

ธุรกิจการผลิต

AccCloud ERP เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจผลิตที่มีความซับซ้อน รองรับสูตรการผลิต กระบวนการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ระบบติดตามการผลิต วางแผนการผลิต

ธุรกิจซื้อขาย สต็อกสินค้า

รองรับกระบวนการเอกสารซื้อมาขายไป ทางบัญชีการเงินที่ซับซ้อน คุมสต๊อกสินค้า  สามารถเชื่อมกับการขายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online ผ่าน website, Lazada, Shopee, ค้าส่ง ค้าปลีก รวมถึงการขายหน้าร้าน และการผลิตเบื้องต้น และ มีระบบติดตามพนักงานขายผ่านมือถือ รวมถึงการการฝากขายสินค้าด้วยเช่นกัน

ธุรกิจบริการ

รองรับการคุมงานบริการ การออกเอกสารทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งหนี้ การเปิดใบเสร็จ/ใบกำกับ การซื้อบริการ การคุมต้นทุนการบริการ การติดตามความสำเร็จงานบริการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รองรับการควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง การออก BOQ, การวางแผนโครงการตาม Cost Break down, การเปิดงานก่อสร้าง เบิกวัตถุดิบ การติดตามงานก่อสร้าง รวมถึงการขอซื้อสินค้าตามใน BOQ โดยทุกกระบวนการจะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี

ธุรกิจรับจ้างซ่อม

รองรับธุรกิจที่รับจ้างซ่อม โดยจะมีการออกเอกสารประเมินงาน และติดตามงานซ่อม สามารถถึงเอกสารประเมินงานมาออกใบขอซื้อวัตถุดิบทีใช้ พร้อมทั้งวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในงานได้ และออกเอกสารทางบัญชีที่เชื่อมโยงไปยังการลงบัญชีแยกประเภทด้วยเช่นกัน

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

รองรับการซื้อขายต่างประเทศ โดยมีระบบ Performa Invoice, Commercial Invoice , Packing List สำหรับกิจการ สามารถคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาที่มีการรับชำระหรือจ่ายชำระ

3 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับใช้งานระบบโปรแกรมบัญชี

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP  คือ การขึ้นระบบที่ง่ายและใช้เวลาน้อย แต่ได้ผลเทียบกับ โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่  

*** ทางบริษัท การันตีความเสร็จในการขึ้นระบบ 100% ***

1. อบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูล

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

หลังจากที่เริ่มใช้ระบบ ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งานอบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นจะให้ทางผู้ใช้งานไปจัดเตรียมข้อมูล และทางผู้วางระบบจะทำการตรวจสอบและนำเข้าให้

2. ปรับแบบฟอร์ม

โปรแกรมบัญชี AccCloud

ปรับรูปแบบของแบบฟอร์มโปรแกรมบัญชีให้เข้ากับการทำงานขององค์กร เพื่อให้โปรแกรมบัญชีสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

3. อบรมการใช้งานและขึ้นระบบ

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งาน อบรมการใช้งานตาม มาตรฐานของการทำงานซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้วางระบบจะประยุกต์โปรแกรมให้สอดคล้องกับธุรกิจของผู้ใช้งาน จนถึงการวางรูปแบบการเรียกรายงานที่เหมาะสมกับกิจการด้วยเช่นกัน

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ

AccCloud ERP มีความสามารถเทียบเท่ากับโปรแกรม ERP ราคาประหยัด โปรแกรมบัญชี ERP แบบทั่วไปมักไม่รองรับกับการเติบโตของธุรกิจ ถ้าจะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมาก ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน โปรแกรมบัญชีของเราเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมีความคุ้มค่า พร้อมรับกับการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับบัญชีธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

เทคโนโลยีทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการได้ดี

โปรแกรมบัญชี AccCloud ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานและธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาวได้ดี สอดคล้องเทคโนโลยีในอนาคต มีคุณสมบัติเหมาะกับธุรกิจประเภทการผลิต การซื้อมาขายไป การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนการผลิต การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า

รองรับกับธุรกิจด้านงานบริการ

ระบบการทำงานในโปรแกรมบัญชีพร้อมรองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการ เช่น การเช่าสถานที่ การรับเหมางานต่างๆ การควบคุมต้นทุนต่องาน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ในทันที

มีระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

ตัวระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ สามารถดูงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา มีระบบการติดตามการผลิตเชื่อมต่อกับ Industrial PC ภายในโรงงานซึ่งสามารถติดตามงานระหว่างทำ (Work In Process) ได้ตลอดเวล

เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างรอบด้าน ช่วยให้บริหารจัดการง่ายขึ้น

มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชี อีกทั้งมีการเชื่อม API กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ระบบโปรแกรมบัญชีมีการออกแบบให้เป็น User-Oriented

ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ แม้กระทั่งรายงานแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามรูปแบบของผู้ใช้งานได้ไม่ยาก และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แทบทุกประเภท

พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้อัพเดทใหม่ได้ตลอดเวลา!

ปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทุก Version ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้อัพเดทได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version ผู้ใช้โปรแกรมบัญชีของเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น

รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์บาร์โค้ด โทรศัพท์มือถือ

พร้อมใช้งานด้านการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บาร์โค้ด เพื่อใช้ในการเช็คสต๊อกผ่านระบบ mobile และการบันทึกรับสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือ

ค่าบริการผู้ใช้บริการ (User) รายปี

โปรแกรมบัญชีของเรามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ 2 ส่วน คือ
1. ค่าวางระบบงาน และ 2. ค่าบริการรายปี ค่าบริการวางระบบงานจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนอัตราค่าบริการรายปีจะคิดตามจำนวนของผู้ใช้งานต่อปี โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีราคาคุ้มค่า ประหยัดและคุ้มทุนกว่าโปรแกรมบัญชีทั่วไป ราคาต่ำกว่าโปรแกรมที่มีคุณสมบัติระดับเดียวกันในตลาดกว่า 90% มีอัตราการคืนทุนไวกว่า 3 เดือน

จำนวนผู้ใช้งาน​ราคาต่อผู้ใช้ 1 คน/ปี
1 คน5,900 บาท
2 - 5 คน5,500 บาท
6 - 20 คน5,000 บาท
21 - 40 คน4,500 บาท
41 - 60 คน4,000 บาท
61 คนขึ้นไป3,500 บาท

ราคาค่าบริการวางระบบ

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ของเราจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานครั้งแรก ซึ่งเป็นค่าบริการในการวางระบบงาน
เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมบัญชี จัดการกับการเปิดฐานข้อมูล การนำเข้าฐานข้อมูล การปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับองค์กร การอบรมขึ้นระบบออนไลน์ รวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งาน (Support)

ค่าบริการ 9,000 บาท

*ค่าบริการส่วนนี้จ่ายเพียงแค่ครั้งแรก ครั้งเดียวเท่านั้น!

Power Of Connectivities

เพราะการเชื่อมโยงระบบเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานให้ครบวงจร ดังนั้น AccCloud ERP จึงได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่ากระบวนการ การผลิต การขาย การซื้อ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ Concepts “One Platform All System” โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อมีระบบใหม่เกิดขึ้น

ระบบบริหารการผลิต

ช่วยในการติดตามการผลิต และคุมต้นทุนผลิตโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้มีการออกแบบระบบผลิตในหลายรูปแบบตั้งแต่ การกำหนดสูตรการผลิต การกำหนดขั้นตอน/รายละเอียดการผลิต การติดตามงานผลิตผ่านระบบ Andriod การคุมต้นทุนการผลิต โดยให้กับทางผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการผลิตพร้อมทั้งทราบถึงต้นทุนได้แบบ Real Time

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล API

AccCloud ERP สามารถทำการเชื่อมโยงยอดขายจาก Lazada, Shopee และ Website eCommerce ได้แบบ Real Time ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ดูแลและจัดการบัญชีได้ง่ายดายราวกับมืออาชีพรองรับการฝากขาย โดยผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลยอดขายมาบันทึกในระบบบัญชีต่อได้ทันที ไม่ต้องมาบันทึกใหม่ ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้คุณจัดการบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบควบคุมงานก่อสร้าง งานบริการ

ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับรายรับ รายจ่าย ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายเกินงบ สามารถออกเอกสาร Bill Of Quantity (BOQ), Project Planing และ ทำ Cost Break down Analysis ได้ นอกจากนั้นสามารถคุมต้นทุนการก่อสร้างได้แบบ Real Time

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP รองรับการทำงานหลายระบบได้ ส่วนโปรแกรมบัญชีทั่วไปทำงานแค่บัญชีอย่างเดียว

เหมาะกับธุรกิจกลางถึงขนาดใหญ่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อขาย สต็อกสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างซ่อม ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า

ค่าใช้จ่ายโปรแกรมบัญชีมี 2 ส่วน คือ มีค่าบริการวางระบบ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเท่านั้น และมีค่าบริการแบบรายปี

การขึ้นระบบง่ายมาก ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย มีเจ้าหน้าที่ช่วยวางระบบงาน พร้อมอบรมการใช้งานออนไลน์

รองรับการทำงานหลากหลาย เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบเชื่อมโยงข้อมูล API

สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่าน ทีม Support Online ได้ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และโทรสาร

ลูกค้าที่ใช้บริการ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นการทำงาน

ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเรื่องบัญชี โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อจัดการให้ง่ายขึ้นเพื่อธุรกิจของคุณเติบโต ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นในการทำงาน 

ติดต่อเรา

@acccloud

Ekarins2002@hotmail.com

Stracc_2014@hotmail.com

Education Template

Scroll to Top